Förskolor i Tanums kommun

I Tanums kommun finns det kommunala förskolor i Bullaren (Backa), Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Rabbalshede och Hamburgsund.

Tre förskolor i kommunen har utomhusprofil; Världsarvsförskolan på Vitlycke, Tanumshede (Natur och kultur), Naturförskolan i Grebbestad och Hornbore förskola Hamburgsund (I Ur och skur). Barnkullens förskola, Hedeförskolan och Världsarvsförskolan i Tanumshede har ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Rabbalshede och Hornbore är miljöcertifierade förskolor (Grön Flagg). Lisabackens förskola har en sagoprofil. Läs mer om alla våra förskolor i länkarna till vänster.

Som vårdnadshavare har du rätt att önska den förskola du bedömer passar ditt barn bäst. Det kan hända att du blir anvisad plats på en annan förskola om det är fullt i gruppen, men du kan då stå kvar i en omplaceringskö.

De kooperativa förskolorna finns i Östad, Lur, Tanumshede och på Resö.

Öppethållande varierar efter vårdnadshavarnas behov mellan 6.30 och 18.30. Om det finns behov av barnomsorg som går utöver de ordinarie öppettiderna kontaktas rektor, som då får kännedom om behovet och ser över möjligheten att tillgodose behovet.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. I barngruppen arbetar i huvudsak förskollärare och barnskötare. Verksamheten styrs av Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I förskolan sker lärandet genom lek i stimulerande och utmanande miljöer både inom- och utomhus. Pedagogernas uppdrag är att stödja och utmana barnen i deras lärande.

För att barnet ska få en trygg start i förskolan deltar vårdnadshavarna i verksamheten tillsammans med pedagogerna enligt ett uppgjort schema. Man brukar räkna med att inskolning/introduktion tar cirka två veckor.

Tanums kommun använder Unikum som är ett välutvecklat och säkert dokumentationsverktyg där barns lärande och utveckling synliggörs på ett tydligt och konkret sätt.

Barnomsorgsavgift betalas från och med inskolningens första dag utifrån barnets beräknade placeringstid. Kommunen tillämpar maxtaxa.