Föräldrakooperativa förskolor och fritidshem

I kommunen finns fyra föräldrakooperativa förskolor för barn 1-5 år. Förskolorna finns i Lur, Tanumshede, Östad samt Resö.

Föräldrakooperativen drivs i föräldrarnas regi, men betalas i huvudsak av kommunen. I motprestation måste dessa förskolor uppfylla vissa krav som till exempel att barnen är försäkrade, att lokalerna är ändamålsenliga och att verksamheten arbetar efter gällande styrdokument.

Föräldrarna i kooperativen utför en del av arbetsuppgifterna själva. Det kan omfatta allt från städning till bokföring. På så sätt kan kostnaderna hållas nere och så även avgiften.

Arbetet med barnen sköts av personal med lämplig utbildning. Det måste finnas minst en förskollärare anställd.

För att få ha sitt barn i föräldrakooperativ förskola måste föräldern vara medlem i kooperativet.

Kontaktuppgifter till kooperativen:

Bullret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villavägen 20

457 51 Bullaren

070-6071184

Krumeluren

Backsippevägen 3

457 96 Lur

073-1456916

Sjöstjärnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla Holmsbacksv.10

457 97 Resö

0525-253 85

Myllret

Granvägen 12

457 30 Tanumshede

070-6149613


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Förskola, grundskola och anpassad grundskola

Ulrika Björnberg
Skolchef
0525-186 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 81 Tanumshede