Föräldrakooperativa förskolor och fritidshem

I kommunen finns fyra föräldrakooperativa förskolor för barn 1-5 år i Lur, Tanumshede, Östad samt på Resö där det även finns fritidshem i anslutning till skolan.

Föräldrakooperativen drivs i föräldrarnas egen regi, men betalas i huvudsak av kommunen. I motprestation måste dessa förskolor uppfylla vissa krav som till exempel att barnen är försäkrade, att lokalerna är ändamålsenliga och att verksamheten arbetar efter gällande styrdokument.

Föräldrarna i kooperativen utför en del av arbetsuppgifterna själva. Det kan omfatta allt från städning till bokföring. På så sätt kan kostnaderna hållas nere och så även avgiften.

Arbetet med barnen sköts av personal med lämplig utbildning. Det måste finnas minst en förskollärare anställd.

För att få ha sitt barn i föräldrakooperativ förskola måste föräldern vara medlem i kooperativet.

Kontaktuppgifter till kooperativen:

Bullret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villavägen 20

457 51 Bullaren

070-607 11 84

Krumeluren

Backsippevägen 3

457 96 Lur

073-145 69 16

Sjöstjärnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla Holmsbacksv.10

457 97 Resö

0525-253 85

Myllret

Granvägen 12

457 30 Tanumshede

070-614 96 13


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede