Styrdokument, planer

Förskolan och fritidshemmen styrs av skollagen, målen i läroplanerna för förskolan och grundskolan samt även av lokala mål, som Tanums kommuns skolplan.PDF (pdf, 180.2 kB) 

Personalen i förskolan deltar regelbundet i kompetensutveckling.

I kvalitetsuppföljningen beskrivs måluppfyllelsen i kommunens skolor och förskolor. 

Kulturplan för barn och ungdom omfattar också förskolebarnen.

Lokala mål och planer hittar du i menyn.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede