ICDP-Vägledande samspel

På familjecentralen finns det möjlighet att delta i vägledningsgrupper för föräldrar. Vi utgår från ett samspels program som heter ICDP-vägledande samspel.

Vad är vägledande samspel?

Vägledande samspel är ett samspelsprogram som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Det är hälsofrämjande och grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande. Programmet är uppbyggt kring åtta samspelsteman som bygger på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för utvecklingen. Med hjälp av åtta samspelstemana utvecklas den vuxnes lyhördhet och känslighet för barnets behov. Det är i den vardagliga samvaron som det viktigaste samspelet sker.

Åtta samspelstema

De åtta samspelstemana och de tre dialoger som de är indelade i:

DEN KÄNSLOMÄSSIGA DIALOGEN
1. Visa kärleksfulla känslor- visa att du tycker om barnet
2. Visa följsamhet med barnet- följ barnets initiativ
3. Ha en god dialog med barnet- utbyt positiva känslor
4. Uppmuntra och bekräfta barnet

DEN MENINGSSKAPANDE DIALOGEN
5. Hjälp barnet att samla sin uppmärksamhet- gemensamt fokus
6. Förklara och ge innehåll åt det som händer
7. Utvidga barnets upplevelser genom jämförelser, förklaringar och berättelser

DEN REGLERADE DIALOGEN
8. Vägled barnets handlingar steg för steg. Sätt gränser för barnets handlingar på ett positivt sätt genom att peka ut alternativ

Att vara förälder!

Hur man ger omtanke
utan att inkräkta
Känner oro
utan att övervaka
Manar till försiktighet
utan att tjata
Ger trygghet
utan att minska friheten

(Thord Wallén i De vackraste orden om barn)

 

Kursstart tisdagen den 18/4 klockan 10-12.

För att få mer information eller för att anmäla er, kontakta:
Linda Göthberg Jucker linda.gothberg.jucker@tanum.se. tel. 0525-18398


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Familjecentralen

Se respektive underrubrik i
menyn för kontaktinformation

Besöks/postadress

Björnbärsvägen 10
457 30 Tanumshede