ICDP-Vägledande samspel

På familjecentralen finns det möjlighet att delta i vägledningsgrupper för föräldrar, med barn 0-12 år. Kursen hålls i samarbete med Möteshusets familjebehandlare. Vi utgår från ett samspelsprogram som heter ICDP-vägledande samspel.

Vad är vägledande samspel?

Vägledande samspel är ett samspelsprogram som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Det är hälsofrämjande och grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande. Programmet är uppbyggt kring åtta samspelsteman som bygger på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för utvecklingen. Med hjälp av åtta samspelstemana utvecklas den vuxnes lyhördhet och känslighet för barnets behov. Det är i den vardagliga samvaron som det viktigaste samspelet sker.

Åtta samspelstema

De åtta samspelstemana och de tre dialoger som de är indelade i:

Den känslomässiga dialogen
1. Visa kärleksfulla känslor- visa att du tycker om barnet
2. Visa följsamhet med barnet- följ barnets initiativ
3. Ha en god dialog med barnet- utbyt positiva känslor
4. Uppmuntra och bekräfta barnet

Den meningsskapande dialogen
5. Hjälp barnet att samla sin uppmärksamhet- gemensamt fokus
6. Förklara och ge innehåll åt det som händer
7. Utvidga barnets upplevelser genom jämförelser, förklaringar och berättelser

Den reglerade dialogen
8. Vägled barnets handlingar steg för steg. Sätt gränser för barnets handlingar på ett positivt sätt genom att peka ut alternativ.

Anmälan

Är du intresserad av att delta? Fyll i formuläret nedan. Vi startar en grupp när vi har tillräckligt många deltagare.

För att få mer information kontakta Linda Göthberg Jucker, 0525-183 98 eller linda.gothberg-jucker@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Familjecentralen

Se respektive underrubrik i
menyn för kontaktinformation

Besöks/postadress

Björnbärsvägen 10
457 30 Tanumshede