Böcker om Bohuslän - ett urval

Snarsmon — resandebyn där vägar möts

Snarsmon — resandebyn där vägar möts

Snarsmon är en sägenomspunnen plats belägen i Bullarebygden i norra Bohuslän. "Tattarstaden" står det på moderna kartor. Här i utmarken, helt nära norska gränsen, bodde resande i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet.
Resande romer är en av Sveriges officiella minoriteter med en förföljd kultur och ett utrotningshotat språk. De resandes historia saknar monument och har få skriftliga vittnesbörd. Bohusläns museum har i samarbete med
resande och lokalbefolkning dokumenterat en av de få
kända fysiska lämningarna från de resandes kultur
— en för många ickeresande nästan okänd historia.
 
Under åren 2003—2008 pågick arbetet med Snarsmon. Intervjuer har gjorts med resande som vittnar om utanförskap, bristande skolgång och diskriminering.

Arkeologiska undersökningar genomfördes tillsammans me de resande. Detta är unikt eftersom bosättningar efter resandefolket aldrig tidigare har undersökts i Sverige.
 
Snarsmon — resandebyn där vägar möts vittnar om svåra saker, om förföljelse och tvång, men också om fruktbara möten och förståelse. Mötet med Snarsmon har betytt mycket för många. En väg att finna gemenskap och bygga broar.

Författare
Bodil Andersson
Lars-Erik Hammar
Bo Hazell
Kristina Lindholm

Reservera bokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stenhuggarepoken 1887-1970

Stenhuggarepoken1887-1970

Boken omfattar 206 sidor med historik som berör stenhuggarverksamheten, kooperationen och Folkethusrörelsen  i vårt närområde. Boken är rikt illustrerad med omkring 150 mestadels gamla foton, avbildade originaldokument, kartor med GPS-positioner och personlista som omfattar omkring 550 identifierade personer verksamma i stenindustrin liksom separata artiklar om kvarnbergskvarnarna och Hamburgsunds Bio och intervjuer med äldre stenarbetare.
Boken är utgiven av Föreningen Hamburgsunds Bildarkiv.

Reservera bokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Omslaget på Småvägarnas kulturminnen

Småvägarnas kulturminnen

av Tanums Kultur & Fritid

En ny guidebok har tagits fram för dig som söker utflyktsmål bortom de bredare turiststråken. I boken får du en beskrivning av 24 kulturhistoriskt intressanta platser i gränsområdet Östfold, Bohuslän och Dalsland, där Norges och Sveriges brokiga historia satt sina tydliga spår.
Skriften finns att köpa för 50 kronor på de lokala turistinformationerna i Tanums kommun och gränsområdet.

Omslaget på Tanums Hed

Tanums Hed till Tanumshede

av Ralf Tibbling
 
Avsikten med boken Tanums Hed till Tanumshede är enligt författaren att ge en bild av hur trakten runt Tanumshede utvecklades fram till vår tid.

På 1700-talet var Tanum i det närmaste helt öde efter alla krig mellan svenskar, norrmän och danskar. Bygden var helt utarmad. Man började från svensk sida att bygga upp landskapet efter freden i Roskilde 1658. Genom laga skifte i början på 1800-talet slogs jordbruksbygdens gamla bygemenskap sönder och gårdarna flyttades ut på de nya skiftena. Omkring kyrkan och prästgården, samt senare runt gästgiveriet byggdes ett mindre antal hemman upp. Här förlades efter hand skola, handelsbodar, fattiggård, läkarboställe, apotek, bank etc.

Boken vill också ge en bild av hur Tanumshede förändrades från ett trivsamt villasamhälle till en strikt och modern serviceort.

Omslaget på Ortnamn i Tanums härad

Ortnamnen i Tanums härad

2. Naturnamn
av Maria Löfdahl
 
Boken Ortnamnen i Tanums härad behandlar en del av namnförrådet i det område som förr bar namnet Tanums härad och som idag är en del av Tanums kommun. I boken förklaras och kommenteras namn som inte betecknar bebyggelser, det vill säga namn på sjöar, vattendrag, öar, vägar, berg, mossar, myrar, åkrar och ängar med mera. En del av namnen används inte alls idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd.

Boken innehåller även kapitlet "Höjdbeteckningar i Tanums härad. Dialektens och ortnamnens vittnesbörd". Ortnamnen i Tanums härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Serien vänder sig till alla som har intresse av Bohuslän och dess ortnamn. Den bygger på material som idag finns tillgängligt hos Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG).

Omslaget på Grebbestads-kretsen av svenska Röda Korset

Grebbestads-kretsen av Svenska Röda Korset 1916-2005

av Georg Ljungström
 
Inför Grebbestad-kretsens av Svenska Röda Korset 75-årsjubileum 1991 samlade ordföranden Georg Ljungström material till jubileumstalet. Med detta tal som underlag fortsatte han under 1990-talet att dokumentera kretsens verksamhet och organisation. Detta insamlade material har nu givits ut i bokform.

Grebbestads Röda Korskrets verksamhet och organisation skildras i boken så som den finns dokumenterad i protokoll och anteckningar samt i övrigt i arkiverat material i Grebbestad. Under 1920-, 1930- och 1940-talen bedrev kretsen i närområdet omfattande hjälpverksamhet för att lindra direkt nöd, hjälp vid sjukdom samt med socialt stöd och hjälp till behövande människor. Kommun, landsting och stat tog, genom lagstiftning, under 1940- och 1950-talen, över en stor del av den hjälpverksamhet som Röda Korset bedrivit. Numera riktas kretsens hjälpverksamhet, via Svenska Röda Korset, till människor i omvärlden.

I boken Grebbestads-kretsen av Svenska Röda Korset 1916-2005 återfinns mängder av lokal- och personhistoria.

Omslaget på Längs kusten i Bohuslän

Längs Kusten i Bohuslän

Skrönor och fakta för båtfarare och andra skärgårdsälskare
av Ted Knapp
 
Längs Kusten i Bohuslän är den båtburnes nya ledsagare genom det Bohuslän som en gång var. Här presenteras fakta och skrönor om 400 öar, holmar, samhällen och skär i överskådlig och roande form; uppfångade på bryggor och ljugarbänkar, i sittbrunnar och allsköns bohuslitteratur. Allt hopsamlat av författaren under 55 års strövtåg utefter kusten.

Ted Knapp gjorde sig känd i skandinaviska seglarkretsar när han under 1970-talet introducerade begreppet seglingsresor för en nordisk publik och därefter under tjugo år producerade och ledde seglingsarrangemang till en rad olika destinationer i Västindien, Söderhavet och Medelhavet.

Omslaget på Västkust

Västkust

Från Nidingen till Koster
av Tore Hagman och Stefan Edman

Västkusten är med sin särpräglade karaktär Sveriges kanske mest älskade skärgård. I denna storslagna fotobok skildras nu Västkustens övärld på ett sätt som aldrig förr. Fotografen Tore Hagman och författaren Stefan Edman tar oss med ut till havsbandet och till välbekanta platser som Vinga, Marstrand och Väderöarna, men också till mer okända kobbar och skär.

Tore Hagman är en av Sveriges främsta naturfotografer. Han har medverkat i ett flertal uppmärksammade böcker. Mest känd är han kanske för sina skildringar av odlingslandskapet. Boken Västkust är resultatet av hans passion för skärgården.

Stefan Edman är biolog, författare och krönikör och tillhör landets förnämsta naturskildrare med ett tjugotal kritikerrosade böcker. För sin unika förening av sakprosa och poesi har han belönats med en rad utmärkelser, senast Harry Martinsons jubileumspris. Stefan har djupa rötter i Bohusläns skärgård och bor nu åter i sitt hemlandskap.

Välkommen med på en fantastisk resa!

Omslaget på Grannar vid gränsen

Grannar vid gränsen

- då Sverige och Norge hörde ihop
av Olav Aaraas och AnnaKarin Svensson
 
År 1814 förklarade Sverige krig mot Norge och den svenske kronprinsen Karl Johan tågade med sina soldater över gränsen. Det blev ett kort krig som slutade med att Sverige och Norge gick samman i en union: två länder med egna lagar och var sin flagga, men med samma kung och drottning.

Unionen varade till 1905. Då krävde Norge att unionen skulle upplösas - och då var det nära att det blev krig igen...

I Grannar vid gränsen. Då Sverige och Norge hörde ihop möter vi norske Knut och svenska Anna vid olika tidpunkter, alltifrån kriget 1814 fram till slutet på unionen. Vi får träffa många andra på båda sidor av svensk-norska gränsen: en prins, en drottning, en tjurfäktare, soldater och så kallat vanligt folk.

Historikern och författaren Olav Aaraas har skrivit berättelsen och konstnär AnnaKarin Svensson har målat bilderna.

Boken är ett samarbete mellan Bohusläns Museum, Halden historiske Samlinger, Kvinnemuseet i Konsvinger och Värmlands Museum. Grannar vid gränsen är utgiven med anledning av att det i år är 100 år sedan den norsk-svenska unionen upplöstes.

Boken vänder sig i huvudsak till barn mellan 7 och 12 år men den fängslande berättelsen kan med stor behållning läsas av alla för att förstå vår gränshistoria.

Omslaget på Klarvär

Klarvär

av Ingegerd Johansson
 
Romanen Klarvär skildrar en familjs liv i ett kustsamhälle under andra världskriget. Kriget har blivit normaltillstånd. Hilma och Oskar har anpassat sig till knappheten och tillsammans med sina vänner försöker de finna utkomstmöjligheter. Havet ger både inkomster och obehagliga överraskningar. Religionen håller greppet om människorna i samhället, men tanken är trots allt fri. Långsamt växer förhoppningarna om att kriget har en ände.

Romanen utspelar sig i perioden våren 1944, när varubristen är som störst, fram till och med julhelgen 1945, då en ny och mer optimistisk värld börjar skönjas. Denna brytningstid skildras ömsint utifrån familjens nära och sköra relationer.

Klarvär, som är det dialektala uttrycket för klart väder, är Ingegerd Johanssons tredje fristående roman om livet vid havet i Bohuslän. De två tidigare romanerna heter Hilma och Ringar på vattnet.

Omslaget på Fornt och märkligt i Grebbestad

Fornt och märkligt i Grebbestad

av Torsten Högberg
 
Boken Fornt och märkligt i Grebbestad är ett bild- och uppslagsverk om en del av Grebbestads historia, natur och kultur.

Torsten Högberg var intendent på Hällristningsinstitutet - föregångaren till nuvarande Vitlycke Museum - och hade i sitt arbete daglig kontakt med hällristningarna i Tanum och norra Bohuslän. Vid sidan av sin dokumentation av hällristningar för forskningen ägnade Torsten Högberg betydande tid åt att samla material inom andra områden. Han var också intresserad av fotografi och lät både naturkrafters lämningar som mänsklig verksamhet fastna på plåten.

Under en tio-årsperiod, 1986-1996, samlade Torsten Högberg material till boken Fornt och märkligt i Grebbestad och hans förhoppning var att få tillfälle att ge ut detta och annat material han samlat om sin hembygd.

Vid Torsten Högbergs bortgång skänkte arvingarna av kvarlåtenskapen det material som var av intresse för den vetenskapliga forskningen till Vitlycke Museum. Bland materialet fanns även detta bildverk som Torsten givit namnet Fornt och märkligt i Grebbestad och som museet överlämnade till "Studiecirkeln Det gamla Grebbestad".

Omslaget på Inomskärs

Inomskärs

Om öarna utanför Fjällbacka och Hamburgsund
av Karl-Allan Nordblom
 
Följ med på en resa bland öar och människor i Fjällbackas och Hamburgsunds skärgård. Inomskärs är en bok med ett personligt porträtt av skärgården och innehåller en samling av fakta och essäer, betraktelser, poesi, anekdoter och sägner, som spänner från medeltid fram till idag.

Fjällbacka skärgård är välkänd för fritidsseglare och turister. Men det är inte semesterromantik som möter läsaren. Perspektivet är i stället de fastboendes havsbandskultur genom århundradena, vilket speglas i skildringar med framför allt höstens, vinterns och vårens landskap som fond. Texten är också Karl-Allan Nordbloms personliga vittnesbörd färgsatt i minnesbilder.

För illustrationerna svarar fotograferna Håkan Berg (färgbilder) och Bertil Quirin (svart/vita bilder).

Omslaget på Bohuslän

Bohuslän

av Hans Arén, Helene Carlsson, Marika Sandahl, Jan Uddén

Läs om fiskelägen, båtar och hällristningar; upplev salta klippbad och havets delikatesser. Få svenska landskap har blivit så omvärderade som Bohuslän. Nakna klippor, så fula för konstnärerna under 1800-talet, ger vår tids besökare skönhetsupplevelser. Till Bohuslän kommer semesterfirarna för att njuta av sol, klippbad och havets delikatesser.

I boken Bohuslän gör vi en resa genom landskapets alla skiftande naturtyper, från livet under havsytan i Skagerrak till "fjällen", bohuslänningarnas benämning på höglänta skogsmarker i inlandet. Bohusläns historia är en tidsresa fylld av dramatik, i ett landskap som var både norskt och danskt innan det blev svenskt. Landskapets världsarv, de magnifika hällristningarna, är fantasieggande men svårtolkade spår av forntidens bohuslänningar.

Bohuslän berättar om kampen för brödfödan förr i fattiga fiskelägen, om skärgårdslivet idag och om turismens betydelse när havsanknutna näringar som fiske, konservindustri, båtbyggande och fraktfart minskat i vikt.
Till sist tas läsaren med på en kulturhistorisk resa med strandhugg och utflykter till många sevärdheter längs Bohuskusten.

Omslaget på Bilder vid vatten

Bilder vid vatten

av Lasse Bengtsson
 
Lasse Bengtsson är arkeolog på Vitlycke Museum och har i sin dagliga gärning ständig kontakt med de fascinerande hällristningarna - som i mångt och mycket gäckar oss när det gäller tolkning om deras mening och betydelse. I sin licentiatavhandling - som han ger ut i bokform som Bilder vid vatten - är utgångspunkten att det inte finns någon enskild specifik teoretisk modell som kan förklara alla våra frågor om hällristningarnas mål och mening.

Lasse Bengtsson fokuserar i sitt arbete en enda socken - Askums socken på Sotenäset - för att genom en sådan koncentration visa att hällristningar inte skall betraktas som en homogen fornlämningskategori med en given tolkningsram.

"Vi måste ha klart för oss att ristningarna inte nödvändigtvis kunde "tolkas" av alla ens i sin samtid. Tvärtom pekar mycket på att det vi uppfattar och sammanför under det administrativa begreppet "hällristningar" i själva verket utgörs av flera skikt av bilder som vänt sig till och använts av delvis olika grupper i samhället."

Omslaget på Gerlesborg, Bottna, Svenneby

Gerlesborg Bottna Svenneby

Närbilder och utblickar
Text av Gustav Öberg och teckningar av Claes Jurander
 
Den här boken handlar om Gerlesborg, om konstskolan, men mest om den gamla kulturbygden kring Gerlesborg, om Bottna och Svenneby. Boken innehåller strövtåg i tid och rum, den berättar om Emilie Flygare-Carlén och Gerlesborg, om stenarbetarnas stolta fackföreningsrörelse och om några stora personligheter.

Boken Gerlesborg Bottna Svenneby bygger på historiskt källmaterial och på samtal och på berättelser av dem som verkligen visste - bygdens eget folk.

Författaren Gustav Öberg kom till Gerlesborg som sommarboende och upplevde norra Bohuskusten som förskräcklig och motbjudande. Men efter femtio år i trakten har denna känsla omvandlats till en kärlek och ett intresse för bygden som resulterat i boken Gerlesborg Bottna Svenneby.

Boken är rikt illustrerad med teckningar av konstnären Claes Jurander.

Omslaget på Tanums Gestgifveri

Tanums Gestgifveri "Sillar, brännvin, kungar, badgäster och en soppa på marulk..."

av Åke Williams
 
I den här skriften gör författaren Åke Williams en återblick på Bohusläns skiftesrika historia och försvenskning. Han berör skärskilt Tanum, rikt på fornminnen och turistattraktioner och den kulturtriangel som utgörs av gästgiveriet, sockenmagasinet och tingshuset - alla tre byggnadsminnesförklarade. Här har Tanums Gestgifveri, som varit i kontinuerlig drift sedan 1663, genomlevt omvandlingen från skjutsstation till en plats för gastronomiska upplevelser längs Europaväg 6.

Lagom till 340-årsjubileet ges denna bok ut som naturligtvis inte bara berättar historien om gästgiveriet och bygden runt omkring. Skriften låter även Mikael Öster, Steiner och Règine Östers son och den krögare som nu driver gästgiveriet, komma till tals och beskriva hur "västkustens alla fina och fula och fantastiskt välsmakande fiskar" tas om hand och tillagas. Härliga bilder får det att vattnas i munnen av förväntan inför en god måltid.

Boken innehåller många fotografier - en del gamla arkivbilder men också många nytagna - som på ett underhållande och informativt sätt samverkar med texten.

Omslagsbild Ruskiga Historier

Ruskiga historier och historiska ruskigheter

Berättade av Stellan Johansson

Skepparen, historieforskaren och idéskaparen Stellan Johansson i Hamburgsund har mycket att berätta. Han har sedan barnsben noga lyssnat och lagt på minnet vad de gamle berättat.

Runt Hamburgsund finns en bygd mycket rikt på fornminnen. Stellan har sina funderingar och drar slutsatser som (ännu) kanske inte är allmänt accepterade.

I boken kan du läsa spännande och intressanta berättelser från skärgården utanför Hamburgsund och Fjällbacka: om Homber gap, Gorch Fock, Jorevikingar på handelsfärder, Jore - Yored/York - New York, Kapten Bruce, Getryggen och Vita Frun, Lotsen och fransyskan, Sjöröveri och vrakplundring, Hoge slotts historia, Bösejlarn - vår kusts Flygande holländare, Evert Taube och Den huvudlösa på Hornö och många fler.

Boken är på 72 sidor och har flera mustiga färgillustrationer av Malene Hammeleff.

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede