Tränar vårdsvenska som trainee

-Du har lärt dig jättemycket på kort tid, säger Anna Hansson till Epifania Monsen, till vänster. Och de gamla blir intresserade när du kommer och berättar om ditt hemland.

Utlandsfödda får chans att öva den svenska som krävs för jobb inom vård och omsorg. Tanums kommun får lättare att rekrytera ny personal. Ett pågående traineeprojekt tjänar dubbla syften.

Ett glatt möte med många kramar blir det när traineen Epifania Monsen träffar en kvinna som hon mött tidigare på Hedegården. Epifania från Tanzania och vårdtagaren, som besökt Afrika, har fått en särskild kontakt tack vare denna gemensamma bakgrund.

Men Epifanias närvaro ger ofta upphov till frågor och samtal - om seder och bruk, mat och mycket annat, till glädje för såväl vårdtagare som trainee.

Går bredvid

Extra träning i svenska, särskilt i facktermer, är ett syfte med pilotprojektet inom vård och omsorg. Tre utlandsfödda, två kvinnor och en man, har sedan september kunnat gå bredvid en undersköterska i bemanningsenheten en dag i veckan.

-Det har varit jättebra, säger Epifania Monsen, som varit trainee i såväl hemtjänsten som på särskilda boenden och i dagverksamhet.

Hennes handledare, undersköterskan Anna Hansson, tycker att det fungerat jättebra med Epifania.

-Det har varit roligt och intressant.

Fjällbackabon Epifania kan öva svenska både med sin man, med norskt ursprung, och sjuårige sonen, men inom vård och omsorg finns en särskild vokabulär. Dit hör, påpekar hon, ord som vårdtagare och brukare.

Traineeprojektet för utlandsfödda ger deltagarna chans att öva svenskan, inte minst vårdtermer. Här träffar Epifania Monsen (till vänster) och hennes handledare Anna Hansson (till höger) undersköterskan Eva-Lill Sålder på avdelningen Södergården 1, Hedegården.

Vill kunna anställa

Enhetschef Katarina Gedda, ansvarig för bemanningsenheten, lanserade traineeprojektet sedan hon märkt vilket problem bristande kunskap i vårdsvenska innebär. Vårdinsatser ska dokumenteras skriftligt och för att få godkänt i det prov som ger rätt att dela ut medicin på delegation krävs det också specifika språkkunskaper.

Bemanningsenheten har många utlandsfödda anställda men otillräcklig kunskap i svenska hindrar också anställning av i övrigt mycket väl lämpade personer.

-Samtidigt har vi ett jättestort behov av att nyanställa. Jag hoppas vi kan vinna arbetskraft från den stora gruppen utlandsfödda. Där finns en fantastisk vilja att arbeta och på sikt tror jag inte vi kan driva äldreomsorgen utan dem, säger Gedda.

Samverkan

Traineeprojektet drivs i samverkan med Lärcentrum Futura. Gunnar Bäck, lärare i svenska för invandrare, ser traineejobb som en välkommen möjlighet att öva för grundskolekompetens i svenska språket:

-På denna nivå erbjuds inte så många svenskatimmar i veckan. Det är ett glapp i systemet som kan slutas på detta sätt.

Goda svenskakunskaper krävs för att till exempel klara gymnasiets vård- och omsorgsprogram.

Epifania Monsen, till vänster, tycker att det varit jättebra att vara trainee. Hennes handledare, undersköterskan Anna Hansson, är glad över den tid hon haft Epifania som följeslagare.

Utbildar sig

Epifania Monsen går andra terminen där och koncentrerar sig de kommande månaderna på denna utbildning. I maj väntar hon barn men efter mammaledigheten är hon fast besluten att fullfölja utbildningen till undersköterska.

Och svenskan, hennes tredje språk efter swahili och engelska, fortsätter hon kämpa med.

-Jag måste ju förstå riktigt och jag behöver träna mer på att skriva svenska, säger hon.

Fakta om trainee i vård och omsorg

Målgrupp: Utlandsfödda och personer som är på väg tillbaka in i arbetslivet.

Syfte: Ge möjlighet till lärande i praktiskt arbete och förutsättningar för yrkesutbildning och arbete inom vård och omsorg.

Fokus: Utveckling av svenska språket, vårdsvenskan. Kommunikation, förståelse av behov, instruktioner, rutiner med mera.

Introduktion i undersköterskans uppdrag och svensk vårdkultur. Tyngdpunkt på bemötande, sekretesslagstiftning, medicinsk delegation, social dokumentation, arbetstekniska hjälpmedel och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Villkor: Ingen ersättning. Deltagare använder sin fritid men är försäkrade via skolan.

Fortsättning: Pilotprojektet utvärderas i vår. Enskilda boenden kan bli bas framöver eftersom fast arbetsplats underlättar deltagarnas resor.

Tätare samverkan med Arbetsförmedlingen önskas, liksom hjälp med körkortsutbildning och en vård- och omsorgsutbildning anpassad till personer som av olika skäl inte behärskar svenskan helt.