Flyktingbarnet hjälper nyanlända

Han var tio år och flykting från Kosovo när han kom till Hamburgsund 1991. Nu är Fatjon Peci integrationssamordnare i Tanums kommun och har i uppgift att hjälpa nyanlända till rätta.

De egna erfarenheterna ger honom en god känsla för vad som är viktigt för dem:

-Att få höra till samhället, känna gemenskap. Det låter som en klyscha men det är verkligen så.

För den asylsökande, kosovoalbanska sexbarnsfamiljen i Hamburgsund var det lärare, fotbollstränare och andra engagerade människor som såg till att de nya ortsborna införlivades i gemenskapen.

-Det var i Hamburgsund livet började. Där kunde jag rota mig. De goda upplevelserna därifrån gav mig en grund som jag burit med mig.

Integrationssamordnare Fatjon Peci.

För Fatjon Peci har barndoms- och ungdomsårens goda upplevelser i Hamburgsund betytt mycket. Som utlandsfödd har han senare i livet även fått erfara de mekanismer som vill utesluta, inte införliva.

Gömde sig

Familjen bodde, med ett avbrott, i Hamburgsund tills Fatjon började tvåan i gymnasiet och familjen flyttade till Uddevalla. Avbrottet berodde på ett utvisningsbeslut. Ortsbor hjälpte familjen att gömma sig i väntan på en omprövning som ledde till
uppehållstillstånd.

-Vi fick byta bostad ofta. Det var många som hjälpte oss men särskilt en familj i Svenneby. Därför har lilla Svenneby största platsen i mitt hjärta, säger Fatjon Peci.

Den jämngamla sonen i familjen och möjligheterna att fortsätta spela fotboll, trots att familjen var gömd, var viktigt för honom.

Efter studentexamen i Uddevalla blev det universitetsstudier i samhällsanalys och välfärdsutveckling, inriktning sociologi. Under studieåren och den närmaste tiden efteråt hade han en mängd småjobb, bland annat på en brödcentral, i ett  forskningsprojekt om 1800-talets fattigvård, på Pensionsmyndigheten, som tolk, personlig assistent och som medhjälpare i ett integrationsprojekt lett av en bosnisk kvinna.

-Mycket duktig och stark. Hon kunde inte se men såg allt ändå.

Aldrig ge upp

De nyanlända han nu möter uppmanar han att aldrig ge upp försöken att få fotfäste på arbetsmarknaden.

-Det kan ta sin tid men varje jobb är bra och viktigt. Här finns inte samma hierarki på arbetsmarknaden som i många andra länder. Här kan en professor se ut som en student.

Fatjon Peci och hans kollegor arbetar med nyanlända, oftast familjer, som kommer till Tanums kommun med
uppehållstillstånd. Arbetet handlar om att hjälpa till att skaffa bostad, erbjuda kurser i samhällsorientering och svenska, kontakta skola, vård och myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan.

Det är mycket praktiskt arbete men, för Fatjon Pecis del, mest administrativt.

-Men jag försöker att också finnas till för samtal. Allt handlar inte om det materiella.

Goda krafter

Fatjon Peci tror att Sverige kommer att klara dagens flyktingtillströmning lika bra som när tusentals människor flydde från forna Jugoslavien.

-Sverige har en tradition av att hjälpa Jag blir väldigt glad när jag hör vad människor gör för de asylsökande på Edsviksförläggningen. Det påminner mig om de goda krafter som fanns på 90-talet.

Kort om Fatjon Peci

Ålder: 34 år.

Bor: Uddevalla.

Familj: Fru och treårig dotter. Andra barnet kommer snart.

Utbildning: Samhällsvetarexamen vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Arbete: Integrationssamordnare i Tanums kommun sedan september 2011. Under ett och ett halvt år även samordnare av Fyrbodalsprojekt om samhällsorientering och om sfi-undervisning för nyanlända.

Intresse: Fotboll. ”Jag blev överlycklig när Sverige kom med i EM”.