Trygghetslarm

För att du lättare ska kunna bo kvar i din invanda miljö kan du ansöka om ett trygghetslarm. Känner du dig otrygg i ditt hem av fysiska eller psykiska orsaker kan du få ett trygghetslarm installerat. Trygghetslarm i eget boende ska ses som en extra trygghet och en försäkran om att du kan få hjälp om något händer dig. Det ersätter inte 112.

Med hjälp av trygghetslarmet kan du kalla på hjälp vid behov. Det sker genom en enkel knapptryckning på den bärbara larmknappen som aktiverar trygghetslarmet. Larmet går då till en larmmottagare på en larmcentral som kontaktar hemtjänstpersonalen.

Avgiften för trygghetslarm (de "gamla" analoga) är för närvarande 195 kronor per månad.

Från och med den 1 maj kommer alla som beviljas nytt trygghetslarm direkt att få installerat ett nytt digitalt GSM larm.

Avgiften för de nyinstallerade digitala trygghetslarmen är 285 kronor per månad.

Tanum går över till digitala trygghetslarm

För att säkerställa kvalitén och hantera teknikutvecklingen kommer Tanums kommun att byta samtliga trygghetslarm och gå över till modern digital teknik. Anledningen till detta är att det i landet pågår en förändring och en utbyggnad av andra former av telefoni, än den traditionellt (vanliga) fasta telefonin via det så kallade analoga kopparnätet.

Tanums kommun kommer att byta ut larmen hos samtliga omsorgstagare som har trygghetslarm med början under vecka 18 (veckan börjar med 27 april). Bytet kommer att ske succesivt under våren. I samband med bytet av larm kommer Tanums kommun även att byta leverantör av de som tar emot larmen. Tanums kommun kommer att byta från Larmcentralen i Malmö till Trygghetscentralen i Örebro.

Informationsbrev som skickades ut i april 2015 till alla som har trygghetslarmPDF (pdf, 433.6 kB)

Ytterligare information om  trygghetslarm  i Tanum:

Hur fungerar trygghetslarm i Tanums kommun

Informationsbroschyr om trygghetlarmPDF (pdf, 97.2 kB)

Äldre informationsbrev från 2014-05-26 till alla med trygghetslarm angående byte av fast telefoni till annan form av telefoni , tex via fibernätPDF (pdf, 493.1 kB)

Ansök om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare på telefon 0525-180 00.

Du kan också ansöka via blanketten för "Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)".

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede