Insats vid tillfällig vistelse i kommunen

Till dig som tillfälligt ska vistas i vår kommun

Om du är äldre eller funktionshindrad och har beslut om insatser i din hemkommun, till exempel hemtjänst, och behöver tillfälligt insats i Tanums kommun tar du kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun.

Beställning av insatsen görs av din biståndshandläggare i din hemkommun.

Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. Samma sak gäller om du behöver hjälp av hemsjukvård så tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställningen till Tanums kommun.

I Tanums kommun har vi kundval när det gäller hemtjänst. På vår hemsida presenterar vi våra utförare av hemtjänst. Gör du ett aktivt val av utförare så ska du använda blanketten: Mitt val av utförare. Gör du inget val så gäller ickevalet, vilket är Tanums kommuns hemtjänst.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Tanums kommun på bästa sätt så behöver vi få  informationen minst fyra veckor innan du kommer.

Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Den fysiska miljön i boendet i Tanums kommun

Det är viktigt att handläggaren i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i din bostad här i Tanums kommun.

Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toabesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte ska ingå då sådan eventuellt inte finns, etcetera.

Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap. Är då serviceinsatserna på rätt nivå?

Beställning av insatser

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt, i de beställningar vi får. Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering.

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel.

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bygger på att vårdgivare i hemkommunen tar kontakt med motsvarande profession I Tanums kommun.

Blankett för att beställa insatser i Tanums kommun

Till dig som ansvar för hemsjukvård och hemrehab i bosättningskommunen

När det gäller hemsjukvård, arbetsterapi och hjälpmedel kontakta telefonsköterska mellan klockan 8-16 på telefon 0525-185 51 eller via e-post telefonssk@tanum.se.

När det gäller HSL-insats ska vårdgivare i bosättningskommun använda blankett ”Underlag för debitering av hemsjukvårdsinsatser samt arbetsterapi och hjälpmedel för patienter som inte är folkbokförda i Tanums kommun”. Blankett fås av telefonsköterskan.

Till dig som ansvarar för insatser till funktionshindrade i bosättningskommunen

Vid insats till funktionshindrade enligt både SoL och lagen om stöd och service till funktionshindrade använd denna blankett och kryssa i den tomma rutan under insatser. Bifogad utredning samt uppdrag anger vilken insats som ni beställer från Tanums kommun.

Blankett för att beställa insatser i Tanums kommun

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede