Boende

Serviceboende

I ett serviceboende får du stöd av personal dygnet runt, utifrån dina behov och intressen. I närheten av ditt serviceboende finns det gemensamma utrymmen för service och samvaro.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Ett boende som kan erbjudas barn eller unga med funktionsnedsättning som inte kan bo hos föräldrarna. Det kan ske i ett familjehem eller i en bostad med särskild service. Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov.

Gruppbostad

En gruppbostad består av lägenheter och gemensamma utrymmen. Här finns personal dygnet runt. Gruppbostad är ett alternativ för dig som behöver så mycket tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt med  kontinuerlig närvaro av personal.

Vill du ha mer information om de olika formerna av boende kontakta kundcenter telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede