Samverkan skola-näringsliv

Praoelev på Rabbalshede kraft sitter tillsammans med handledare och tittar på skärmarna

Under ett par läsår, 2016-2018, samarbetade de två högstadieskolorna, ett 30-tal arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Näringslivsenheten samt Arbetsmarknadsenheten i projektet Fadderföretag. (Detta kan du läsa mer om här.)

Prao, praktisk arbetslivsorientering, är obligatoriskt att genomföra för skolorna sedan 1 juli 2018 och under läsåret 2018/2019 har samtliga elever i årskurs åtta varit på prao under en vecka.

Under läsåret 2019/2020 kommer elever gå på prao följande veckor:
Höstterminen, årskurs 9:
Hamburgsundskolan vecka 40
Tanumskolan vecka 42-43

Vårterminen, årskurs 8:
Hamburgsundskolan vecka 10
Tanumskolan vecka 12-13

Nytt från nästa läsår är att eleverna kommer att söka och tilldelas plats via ett digitalt verktyg, www.praktikplatsen.se, där företag erbjuder praktikplatser i ett "platsannonsformat". Ett jättebra sätt att marknadsföra ditt företag mot den yngre målgruppen, som är framtidens medarbetare och arbetsgivare.
Kontakta oss för information om hur du som arbetsgivare får tillgång till sidan och kan marknadsföra ditt företag.

Att hitta kompetens är en av de största utmaningarna för våra företag. För att skapa förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning är samverkan mellan skola och näringsliv av stor betydelse för både företag och offentliga verksamheter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede