Information för restauranger

Folkhälsomyndighetens logotyp

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, vilka ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19.

En viktig åtgärd är att undvika trängsel.Besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. I de nya föreskrifterna framgår att mat och dryck endast får serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, samt att serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.
De nya föreskrifternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller från 7 juli.

Miljöavdelningen utökar tillsynen under sommaren med anledning av Covid -19

Reserestriktionerna i Sverige att inte resa längre än 2 timmar hemifrån hävdes i mitten på juni och detta kan innebära att smittspridningen av Coronviruset ökar, speciellt i Västsverige längs kustkommunerna.

Från midsommar utökade därför miljöavdelningen uppsiktskontrollen och tillsynen på livsmedelsverksamheter med serveringsdel, det vill säga där det finns möjlighet att sitta och äta och dricka på plats.

Den 1 juli började en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder att gälla. Detta innebär att kommunerna tar över tillsynsansvaret till och med 2020-12-31.

Miljö- och byggnadsnämnden har i och med detta ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenheter om förelägganden mot serveringsställena avseende exempelvis ommöblering, begränsning i öppettider eller stängning. Besluten kan förenas med viten och beslutet gäller omedelbart om inget annat anges i beslutet.

Det är därför av stor vikt att all personal har kännedom om vad som gäller i den verksamhet de jobbar i för att minska risken för trängsel. Följ anvisningar från Folkhälsomyndigheten och de råd vi har tidigare pratat om vid besök och telefonsamtal. Skriftlig egenkontroll med rutiner är ett arbetsredskap som alla i verksamheten ska kunna ta del av.

Under all arbetstid kommer det att finnas en telefon där medborgare kan anmäla händelser som anses bryta mot smittskyddslagen samt för att verksamhetsutövarna snabbt ska komma i kontakt med miljöavdelningens personal för råd och stöd.

Så, håll ut, och håll avstånd hälsar Tanums miljöavdelning!


Armslängds avstånd gäller
Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Hindra smittspridning med rätt avstånd
Livsmedelsinspektörerna Samuel och Helen på miljöavdelningen började under vecka 19 att åka ut till butiker, restauranger och caféer för att hjälpa verksamheterna att anpassa sig till nu gällande regler och rutiner för att undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Vi vill understryka att det är av största betydelse att serveringar, både inne och ute, dukas så att tillräckliga avstånd skapas mellan kunderna, för att minimera smittorisken. Såväl kunder som medarbetare behöver hålla avstånd mellan varandra.

Det är oerhört viktigt att hygienen är god och att rutiner följs.

Rutiner för egenkontroll - en checklista
Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Miljöavdelningen har tagit fram en checklistaWord (word, 38.9 kB) att använda som stöd vid tillsyn.

Digitalt Krögarmöte
Det årliga Krögarmötet hölls 11 maj i år, i en digital tappning. Om du inte hade möjlighet att delta kan du få informationen och se mötet här.

Visita logga Safe to visit

Kampanj som förtydligar riktlinjer för restaurang, hotell och campingar
Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, har tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfackettagit tagit fram en kampanj under namnet Safe to visit.

Den innehåller riktlinjer för restaurang, hotell och campingar. Det är inga nya riktlinjer men kampanjen förtydligar och konkretiserar befintliga riktlinjer - med till exempel konkreta råd och checklistor.
Målet är att skapa trygghet både för besökare, näringsidkare men också för de anställda.
Kampanjen består av tre broschyrerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser.

Text information om Covid19

Folkhälsomyndigheterns nya regler för restauranger
Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Igår gick Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer. Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Livsmedelsinspektörerna i Tanums kommun ber er även att se över andra ställen i er verksamhet där köbildning kan ske, till exempel menytavlor, kassor och toaletter.

Av föreskriften framgår att:

  • Den som bedriver verksamhet ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
  • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • Stående servering vid barer inte är tillåtet
  • Överträdelse av dessa restriktioner kan leda till att smittskyddsläkaren i samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter att ha öppet.

Har du frågor om din verksamhet kontakta kommunens livsmedelsinspektörer via kundcenter 0525-180 00.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om de nya reglerna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift.länk till annan webbplats

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande.länk till annan webbplats

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede