Information relaterad till Coronaviruset

Text information om Covid19

Vi känner med alla er företagare som drabbas av konsekvenser av spridningen av Coronaviruset.

Kommunledningen har bjudit in företagare till digitala samverkansmöten. Här kan du se filmklipp från mötena.

Här nedan har vi sammanfattat var du som företagre kan hitta aktuell information. Flera av våra nyhetsbrev innehåller sammanfattningar och de kan du läsa här.

Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Fler åtgärder från 12 januari
För att bromsa smittspridningen införs ytterligare åtgärder. Från 12 januari gäller följande:

- Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Hemställan har lämnats in till regeringen om att allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus ska ha ett maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.

- Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

- Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:
- Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
- Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.

Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid, för att vaccinationsinsatserna ska hinna komma längre. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Mer information på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Nya åtgärder från 23 december
Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Med anledning av detta vidtas nya åtgärder för att bromsa smittspridningen.

De åtgärder som berör företag är:
- Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
- För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
- Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
- Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
- Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:
Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.
Mer information finns på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Regeringen återinför krisstöd till företag, 17 december 2021
De nyligen införda smittskyddsåtgärderna har påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet.
Med anledning av detta har regeringen meddelat att de förbereder att snabbt kunna återinföra tre stöd.

Stöd som berörs:
- Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader.
- Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december.
- Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt.

Regeringen avser att avsätta pengar för detta i en kommande extra ändringsbudget som kommer att överlämnas till riksdagen efter årsskiftet.

Mer information finns på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ändringen träder i kraft den 1 december 2021.

Regeringens beslut innebär att om verksamhetsutövaren väljer att kräva vaccinationsbevis, behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus med fler än 100 deltagare.
Mer information finns på regeringens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen informerade 27 maj om en plan i fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin ska anpassas och helt upphävas.

29 september påbörjas steg 4 i planen. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av covid-19 kan tas bort.

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort


15 juli påbörjas steg 3 i planen,
vilket innebär att regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

1 juli nås steg 2. För verksamheter innebär detta bland annat följande:

Restauranger
- Regleringen av öppettider för serveringsställen upphör och nu gäller ordinarie öppettider enligt serveringstillståndet.
- Ingen övre gräns vad gäller antalet personer, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap.
- Storleken på ett sällskap inomhus ökas till 8 personer.
- Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
- Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
- Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
- Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang, utan anvisad sittplats, eller 300 sittande.
- Utomhus tillåts 600 deltagare utan anvisad sittplats, eller 3 000 sittande.

Läs mer i vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om de olika stegen och vad som innefattas.

Text information om Covid19

Folkhälsomyndigheterns regler för restauranger
Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Igår gick Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer. Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Livsmedelsinspektörerna i Tanums kommun ber er även att se över andra ställen i er verksamhet där köbildning kan ske, till exempel menytavlor, kassor och toaletter.

Av föreskriften framgår att:

  • Den som bedriver verksamhet ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
  • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • Stående servering vid barer inte är tillåtet
  • Överträdelse av dessa restriktioner kan leda till att smittskyddsläkaren i samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter att ha öppet.

Uppdatering 2020-11-04
Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen.

Har du frågor om din verksamhet kontakta kommunens livsmedelsinspektörer via kundcenter 0525-180 00.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift. Länk till annan webbplats.
Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift 3 november. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede