Information relaterad till Coronaviruset

Text information om Covid19

Vi känner med alla er företagare som drabbas av konsekvenser av spridningen av Coronaviruset.

Kommunledningen har bjudit in företagare till digitala samverkansmöten. Här kan du se filmklipp från mötena.

Här nedan har vi sammanfattat var du som företagre kan hitta aktuell information. Flera av våra nyhetsbrev innehåller sammanfattningar och de kan du läsa här.

Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Regeringen informerade 27 maj om en plan i fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin ska anpassas och helt upphävas.

1 juni nås steg 1 i planen. För verksamheter innebär detta bland annat följande:

  • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas.
  • Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.

    Hyra ut verksamhetslokal till privata fester omfattas fortfarande av begränsningsförordningen, vilket innebär max 8 personer.

Läs mer i vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om de olika stegen och vad som innefattas.


Text information om Covid19

Lokala allmänna råd från 29 oktober

Med anledning av en snabb och oroande smittspridning i regionen har Folkhälsomyndigheten i samråd med den regionala smittskyddsläkaren infört nya lokala allmänna råd.

Råden uppmanar bland annat att man ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

För ditt företag innebär råden att:
• Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
De skärpta råden gäller för regionerna Västra Götaland, Stockholm och Östergötland från 29 oktober och till en början tre veckor framåt.

Läs mer om de lokala allmänna råden på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text information om Covid19

Folkhälsomyndigheterns regler för restauranger
Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Igår gick Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer. Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Livsmedelsinspektörerna i Tanums kommun ber er även att se över andra ställen i er verksamhet där köbildning kan ske, till exempel menytavlor, kassor och toaletter.

Av föreskriften framgår att:

  • Den som bedriver verksamhet ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
  • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • Stående servering vid barer inte är tillåtet
  • Överträdelse av dessa restriktioner kan leda till att smittskyddsläkaren i samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter att ha öppet.

Uppdatering 2020-11-04
Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen.

Har du frågor om din verksamhet kontakta kommunens livsmedelsinspektörer via kundcenter 0525-180 00.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift. Länk till annan webbplats.
Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift 3 november. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede