Många stamkunder på Återbruket

Lördagsöppet på Återbruket och de första kunderna hänger på låset. Återbruket är populärt både för inköp och samvaro.

-Nästan alla som kommer är stammisar, berättar Jeanette Karlsson.

Hon är en av dem som har sin arbetsplats här vid Industrivägen i Tanumshede och hon står i kassan denna dag.

Strax intill disken finns kaffehörnan där några stamkunder njuter av kaffe och hembakt.

Edith Thedin och Margareta Svennerud från Östad är trägna besökare.

-Vi brukar åka hit när det är lördagsöppet, säger Margareta.

Kunder hos Återbruket

-Jag kan inte åka till Tanumshede utan att gå hit, säger Grethe Grönnestad, till höger, som har fyndat julgransbelysning. Edith Thedin, till vänster, har hittat en prydnadstomte. Hon och Margareta Svennevid hör också till stammisarna på Återbruket.

Grethe Grönnestad med stuga vid Sannäsfjorden lovordar både kakor och personal:

-De gör ett fantastiskt jobb. Här är alltid så bra i ordning, allt är rent och systematiskt utplacerat.

Hon är långt ifrån ensam om uppskattningen. ”Mycket bra” var det vanligast svaret i vårens enkätundersökning som visade på mycket nöjda kunder.

Allt ses över

Ann-Sofie Josefsson och Maja (Maria) Holländare arbetar bakom kulisserna denna lördag. De ser över och rengör skänkta saker innan de placeras ut till kundernas beskådan. Det sker inte slumpmässigt utan i olika, avgränsade avdelningar och miljöer.

-Det är väldigt mycket jobb bakom allt, betonar Maja.

Föremål ska packas upp och sorteras. En del kan inte återanvändas utan får gå till återvinning. Före försäljning ska allt fräschas upp och prismärkas.

När någon skänker mycket och skrymmande saker åker Arbetsmarknadsenhetens personal ut och hämtar. Ibland, vid dödsbon, kan det röra sig om tömning av hela bostäder.

Det är personalen på Lagret som har hämtning och även utkörning som en av sina arbetsuppgifter. Jo, lite tungt kan det bli emellanåt, säger Fredrik Skavöy innan han går för att börja dagens arbetspass tillsammans med Alfred Ödqvist.

Liz Åkerblom

-Fika, mingla och åter-
bruka är vår slogan. Den
sociala biten
är extremt
viktig, säger
arbets-
marknadssamordnare
Liz Åkerblom på väg att
fylla på
kaffebordet.

Hittar styrkor

Återbruket och Lagret är två av många verksamheter inom kommunens arbetsmarknadsenhet. Snickeri och produktion av textilier är andra. Beställningarna kommer från exempelvis privatpersoner, Vitlycke museum och, ofta, från olika kommunala verksamheter. Utrustning till bibliotekets sagohörna, bland annat utklädningskläder, var ett speciellt uppdrag.

-Väldigt roligt, säger Liz Åkerblom, arbetsmarknadssamordnare, som stortrivs med sitt arbete.

-En helt fantastisk arbetsplats. Det är fantastiskt att se när människor hittar sin plats, sina styrkor - och växer!

Arbetsmarknadsenheten utvärderar arbetsförmågor och erbjuder träningsarbetsplatser för 50 – 75 personer. Det sker i samarbete med fem olika partners, bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Enheten har en chef, Mette Jansson, tre tjänster som arbetsmarknadssamordnare och tre som förmän.

Introduktion, praktik med test av två verksamheter samt arbetsträning är tre steg på väg mot ett sista fjärde, som kan bestå av studier, praktik eller anställningar av olika slag.

Praktikavtal kan omfatta deltid, i kombination med arbetet på arbetsmarknadsenheten.

Personal på Återbruket

Maja (Maria) Holländare,
närmast kameran och Ann-
Sofie Josefsson fräschar upp
saker och prismärker.
Personalen överraskar
kunderna då och då med att
klä sig speciellt. Denna dag
är det hattar som gäller.

Lagerarbetare

Det blir mycket kånkande för
Fredrik Skavöy, till vänster,
och Alfred Ödqvist på Lagret.
De hjälper kunder att lasta
tunga saker och sköter också
transporter av möbler och
saker till och från Återbruket.

Kunder handlar

-Här finns ett stort utbud.
Haldenbon Leif Kristiansen,
med stuga i Bullaren, gjorde
en del fynd vid första besöket.
Jeanette Karlsson expedie-
rade honom.

Produkter som Återbruket säljer

Porslin, prydnadsföremål,
böcker, möbler... Återbruket
testar i höst att ha öppet
varannan lördag, i kombination
med eftermiddagarna
måndag – torsdag.

Fakta arbetsmarknadsenhetens verksamheter:

Bilenhet. Sköter städ, tvätt, besiktning,
serviceinlämning av kommunens interna bilar.

Transporter av mat inom förskola och äldreomsorg och
av material till återvinning.

Två snickerier. Renoverar, gör nya saker av gamla,
målar och lackar.

Mjuk produktion. Gör textila beställningsarbeten, klär
om möbler, med mera.

Återbruket och Lagret, se reportaget! Lagret
hjälper också till vid flytt av kommunal verksamhet.

Föreningspooler i Hamburgsund och Tanumshede, utför uppdrag för olika föreningar enligt avtal.

Hedeträdgården vid Hedegården.

Strandstädning. Städar eller hjälper till med säckar
och transporter.

Kulturminnesvårdsgrupp. Sköter gångstråk, gräsytor,
slyröjning med mera i fornminnesområden.