Uppskattad fornminnesvård

Jan-Åke, Nils och Stefan är trion som ser till att det är trevligt och lätt att gå omkring i fornminnesområden i Tanums kommun.

-Detta är ett väldigt duktigt arbetslag som sköter väldigt stora platser, med mycket grässlåtter sommartid, säger Claes Ström, länsstyrelsen.

-De brinner för sin uppgift, berömmer Claes Ström, antikvarie hos länsstyrelsen.

Den här dagen är det stigarna kring Vitlyckes berömda hällristningar som får en översyn. Regn och blåst har täckt trappornas halkskydd med barr och jord. Våta partier behöver mer flis så att besökare kan gå torrskodda. Gräs ska slås.

Laget från kommunens arbetsmarknadsenhet sköter fyra viktiga hällristningsplatser och därtill stora gravfält som Greby och en rad andra fornlämningsområden i hela kommunen. Genom åren har laget varit med och återskapat det öppna landskapet på flera platser, senast på Aspeberget. Ständiga insatser krävs för att hindra igenväxning.

Samtidigt som de tre tar itu med gräs och sly njuter de av de vackra platser där forntidens människor ristade på hällarna och begravde sina döda.
-Man kan känna att det är heliga platser. Där flyger korpar. Det är något i atmosfären, beskriver Stefan Cederskog.

Beröm

Arbetsmarknadsenhetens kulturminnesvårdsgrupp, som arbetslaget heter formellt, får inte bara beröm av sin uppdragsgivare utan även av besökare.

-Vi får komplimanger för att vi håller platserna fina och välvårdade. Det uppskattar vi, säger Stefan.

Trion får också en hel del frågor, till exempel om var en speciell ristning kan ses. Oftast kan de lotsa rätt, annars hänvisar de vidare.

-Mina pojkar är historiskt intresserade och blir som guider, säger Claes Ström stolt.

Slyröjning, översyn av skyltar, trappor och spångar hör till lagets arbetsuppgifter. Sommartid är det fokus på att hålla gångstråk kortklippta och lättvandrade. Ängsmarker slås med hänsyn till floran. Det gäller till exempel orkidéängarna på Vrångstad, ett stort fornminnesområde nära Gerlesborg. Lämningarna där kan berätta en 5000-årig historia, fram till den stensatta avvattningskanal och tunnel som byggdes på 1930-talet som ett nödhjälpsarbete.

Favoriter

Vrångstad är en av arbetslagets favoriter.
-Torsbo också, säger Nils Hansson.
Jan-Åke Axelsson, veteran med sina 26 år i jobbet, håller med:
-En lövpark där det är svalt och gott och där man knappt kan höra någon trafik, säger han om detta hällristnings- och gravfältsområde i Hamburgsundstrakten.

Laget unnar sig knappt någon sommarsemester och är i stort sett igång oavsett väder.
-Det växer ju hela tiden och det viktigaste är att folk som kommer hit tycker att det är fint, säger Nils.
-Det är ju det jobbet handlar om, slår Jan-Åke fast.

Claes Ström värdesätter lagets och kommunens inställning och påpekar att välskötta fornminnesområden är viktigt för besöksnäringen. Han lovordar det över 20-åriga samarbetet med kommunen, där världsarvet Tanums hällristningar innebär särskilda krav.
-Vårt arbetslag är väldigt självgående. Arbetet kräver eget ansvar och egna initiativ, utvecklar planerings- och organisationsförmåga. Detta är ett jätteviktigt arbete, både för människorna och för kulturarvet, säger arbetsmarknadsenhetens chef Mette Jansson.

Fornvårdsfakta

Kulturminnesvårdsgruppen svarar för skötseln av Vitlycke, Aspeberget, Litsleby och Fossum i världsarvet Tanums hällristningar. Laget sköter även Greby gravfält, labyrinten i Ulmekärr, Torsbo, Hornbore, Vrångstad, Olsborg samt flera gånggrifter.

Länstyrelsen beställer arbetet, som till cirka en tredjedel finansieras av statliga medel för kulturminnesvård och i övrigt över den kommunala arbetsmarknadsenhetens budget.

Andra från arbetsmarknadsenheten arbetar med exempelvis vård av hällristningar och skötsel av toaletter. Uppgifter finns ibland också för feriearbetande ungdomar.

FLER BILDER (klicka för att förstora):

De vårdar fornminnesområden i Tanums kommun. Arbetslaget tillsammans med sin förman: Från vänster Stefan Cederskog, Nils Hansson, Martin Johansson (förman) och Jan-Åke Axelsson. Foto: Ann-Katrin Eklund.

Grässlåtter vid hällristningarna i Fossum. Foto: Stefan Cederskog.

Stefan Cederskog slår gräs på Hornbore. Foto: Veronica Johansson

Jan-Åke Axelsson i arbete vid gravrösen på Vitlycke. Foto: Stefan Cederskog.

Slåtter vid en domarring i det stora fornminnesområdet Vrångstad. Foto: Stefan Cederskog.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede