Vi söker dig som vill bli god man

Två människor

Vi har behov av gode män som kan företräda personer med särskilda behov. Vi söker dig som är engagerad och är intresserad av att göra en insats för andra människor.

En god man fungerar som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det är en fördel om du har viss vana vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter. Du får möjlighet att delta i en gratis webbutbildning.

Är du intresserad ring Samverkande överförmyndare på telefon 0522-69 83 38. Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-11.00 eller tisdag och torsdag klockan 14.30-15.30.

Du kan även mejla till overformyndaren@uddevalla.se