Var med och bidra till ett tryggare Tanum

Nu kan du delta i den trygghetsundersökning som kommunen och polisen genomför för att stärka det trygghetsskapande arbetet i Tanum.

Tanums kommun och polismyndigheten i Västra Fyrbodal genomför fram till 30 november en trygghetsundersökning. Det är en del i arbetet med att ta fram medborgarlöften för åren 2023–2024. Medborgarlöften innebär arbeten eller åtgärder som kommunen och polisen åtar sig att göra för att öka tryggheten och förebygga brott.

Så här säger Johan Hilding som är ny kommunpolis i Strömstad och Tanum:

- Polisens huvuduppgift är att lagföra dem som begår brott och öka den upplevda tryggheten i samhället. För att kunna göra det så behöver vi veta var invånare känner sig trygga eller otrygga. Det handlar om att vi får en problembild som stämmer med verkligheten, säger han och fortsätter.

- Det behöver ske dialoger åt olika håll, både gentemot invånare och mot företag. Vi behöver ha regelbundna medborgardialoger, för att få transparens kring hur läget ser ut just nu. Vi får det samhälle som vi själva bidrar till.

Petter Thorén, trygghetssamordnare i Tanums kommun tillägger:

- Vi arbetar kontinuerligt med att ha en så klar och tydlig lägesbild över brott och upplevd otrygghet i vår kommun. Detta för att kunna tillsammans med polis göra så effektiva åtgärder som möjligt. Medborgarenkäten är en viktig del i detta arbete och kommer vara en del av de beslutsunderlag vi använder när vi planerar det trygghetsskapande arbetet de närmaste åren.

Därför är det viktigt att du deltar i trygghetsundersökningen, du svarar på frågorna via denna länk, det tar bara några minuter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tack för ditt deltagande!