Välkommen att söka medel ur omsorgsnämndens fonder

I år är det möjligt att söka medel ur fyra fonder och vi vill ha din ansökan senast 31 oktober 2020.

Fonderna är:

  • Stiftelsen omsorgsnämndens samfond (till behövande). Utdelningsbart belopp 2020 är 1 223 kr.
  • Stiftelsen syskonen Olssons fond (till behövande, i första hand till släktingar, i Lur). Utdelningsbart belopp 2020 är 591 kr.
  • Stiftelsen E och J Petterssons blindfond (till blinda för utbildningsändamål eller uppehälle) Utdelningsbart belopp 2020 är 2 918 kr
  • Ragnar Ohlssons donation (till barn i behov av hjälp till rehabilitering och uppmuntran). Utdelningsbart belopp 2020 är 611 kr

För att söka måste du vara folkbokförd i Tanums kommun.

Välkommen med din ansökan som ska göras skriftligt. Du hittar blanketten på sidan E-tjänster och blanketter, välj ”Omsorg & hjälp” och sedan ”Fonder”. Du kan också få blanketten från kundcenter 0525-180 00.

Ansökan ska vara hos oss senast 31 oktober 2020 på adress Tanums kommun, Omsorgsförvaltningen, 457 81 Tanumshede.