Vägarbete väg 915 Fjällbacka-Skistad

Exempelbild

På uppdrag av Trafikverket kommer NCC att renovera väg 915 Fjällbacka-Skistad under september och oktober månad. Arbetet består i att fräsa in makadam i underliggande lager och sedan lägga två lager asfalt. Följ vägskyltar för alternativa vägar.

I samband med fräsningen kommer löst grus och damm att förekomma. Stor risk för stenskott och punktering föreligger. Håll anpassad hastighet till rådande förutsättningar.

Arbete under september och oktober

Inblandning av makadam förväntas starta 20/9 och pågå till 23/9. Asfaltering förväntas starta 6/10 och pågå till 19/10.

Tidplanen kan komma att förändras beroende på väder, utökade beställningar eller maskinhaveri.

Arbetstider

Arbetstiderna är cirka 5.30 till 21.00. Arbetet kommer att pågå måndag till torsdag helgfri vecka. Vid genomfart - räkna med 15–20 min längre restid. Trafiken kan komma att stoppas i 30 minuter när vägbredden är mindre än 5,5 meter för att sedan släppas fram.

Tung trafik

Vägen stängs etappvis för genomfartstrafik, boende utmed sträckan regleras med vakt och lotsbil. Karta för omledning finns bifogad. Kortare totalstopp kommer att förekomma. Det är viktigt att trafikvakternas anvisningar följs.

Det är stora mängder bergmaterial och asfalt som skall transporteras till och från vägen. Det gör att mycket tung trafik kommer att röra sig i området. Vi ber om visad hänsyn för ett smidigare och säkrare arbete!