Utveckla ditt företag med hjälp av en coach

I tider som dessa är det extra viktigt att utveckla och stabilisera sin verksamhet. Missa inte tillfället att kostnadsfritt arbeta ihop med en professionell affärscoach.

Du bestämmer själv inom vilka områden du vill ha stöd. Det kan gälla finansiering covid-19, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk och forskningssamarbeten.

Coachning

Coachningen är kostnadsfritt och består av ett antal träffar med uppgifter däremellan och pågår under 2-3 månader på orten där du är verksam.

Erbjudandet är begränsat och kostar dig inget mer än hjälp med utvärdering av metoden. Så anmäl dig redan nu.

Digitala uppstartsmöten

2 november klockan 14.00-15.30
3 november klockan 08.00-09.30
4 november klockan 17.30-19.00

Är du intresserad av att delta, kontakta näringslivsutvecklare Elenor Olofsson e-post elenor.olofsson@tanum.se eller naringsliv@tanum.se

Röster från tidigare deltagare som fått coaching på hemmaplan

"Jag har insett vad som ska prioriteras."

"Detta har påskyndat många processer och ledde till nyanställning och struktur."

"Vi har fått mer fokus på företag, vad som ska göras och när."

Om projektet

Projekt Maritim utveckling i Bohuslän 2016-2021 genomför en studie i 6 av Fyrbodals 14 kommuner för att testa om affärscoachning som metod kan vara gynnsam för företag på orten.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, kommunerna Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum samt Göteborgs Universitet