Tyck till om kommunen i årets medborgarundersökning!

Nu har Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning skickats ut till totalt 1 200 Tanumsbor. I enkäten får kommuninvånare tycka till kring hur det är att leva och bo i Tanums kommun samt vilket inflytande de känner att de har.

SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av kommunen. Den ger svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Du får möjlighet att tycka till inom områdena

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

I år finns det nya frågor om integration och jämlikhet.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben.

Här kan du svara på undersökningen på SCB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Tanums kommun genomförs undersökningen för åttonde gången och denna hösten är 1 200 personer utvalda.

Undersökningen pågår till den 3 november och resultaten presenteras i december och kommer även finnas i SCB:s statistikdatabas på webben.

I höstens undersökning deltar 161 kommuner i Sverige, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. Totalt har 275 av Sveriges 290 kommuner gjort undersökningen någon gång. Detta ger goda förutsättningar att jämföra sina resultat med andra kommuner.

Lämna ditt svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns resultaten från tidigare undersökningar i Tanum.