Tillverkar, förädlar eller distribuerar du material som ska komma i kontakt med livsmedel?

Förändringar i lagstiftningen gör att du som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial (FCM) omfattas av kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och behöver registrera din verksamhet senast 1 juli 2024.

Du behöver registrera din verksamhet oavsett om den är anmäld eller har tillstånd inom andra områden (som till exempel miljöbalken).

Exempel på kontaktmaterial är allt från förpackningsmaterial och plasthandskar till köksredskap, köksmaskiner, processutrustning samt andra produkter och material som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel.

Du mejlar mbn.diarium@tanum.se och meddelar att du vill registrera din verksamhet. Beskriv kort vad din verksamhet gör. Handläggare kommer sedan kontakta dig för att tillsammans med dig fylla i ett underlag för riskklassning.

Här finns mer information om regler, undantag och avgifter.