Tillfälligt besöksstopp förlängs på samtliga boenden.

Exempelbild

Ingen omsorgstagare är smittad på något omsorgsboende. Men mot bakgrund av ökad smittspridning i samhället, och de förlängda skärpta restriktionerna, har beslut tagits om tillfälligt besöksstopp på samtliga boenden i kommunen. Beslutet gäller till och med 11 december och kan komma att förlängas. Att skydda de mest utsatta är ett gemensamt arbete som sker tillsammans med anhöriga.

Just nu ökar smittspridningen kraftigt i vår region och tillfälliga restriktioner som gäller oss alla har införts och nu också förlängts av regeringen. Vårt ansvar, som kommun, är att skydda dem inom vår verksamhet. Därför införs nu ett tillfälligt besöksstopp.

För anhöriga där ett besök är mycket angeläget kontaktas enhetschef på aktuellt boende för gemensam planering. Det är verksamheten som ansvarar för att besök i verksamheten sker på ett säkert sätt, samtidigt som varje besökare har ett ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen genom att följa rekommendationerna.

För mer information kontakta:

Roger Wallentin, ordförande omsorgsnämnden
Telefon: 0706-012 187
roger.wallentin@tanum.se

Birgitta Nilsson, 1:e vice ordf. omsorgsnämnden
Telefon: 0705-684 853
Birgitta.nilsson@tanum.se

Sirene Johansson, förvaltningschef omsorg
Telefon: 0525-181 55
sirene.johansson@tanum.se

Helene Hellström, avdelningschef särskilda boenden, hälsa/ sjukvård
Telefon: 0525-183 23
Helene.hellstrom@tanum.se