Tanum växer!

Exempelbild

I den senaste befolkningsstatistiken från SCB, Statistiska centralbyrån, är vi nu 13 003 invånare i Tanums kommun.

Det innebär att vi nu har uppnått vår vision om 13 000 invånare, men inte att vi lutar oss tillbaka. Tvärtom fortsätter vi vårt arbete för att fortsatt ge god service, verka tillsammans med näringslivet och möjliggöra bostäder för att även framöver locka nya Tanumsbor.

- Det är verkligen glädjande att vi nu passerat 13 000 invånare! Byggandet av nya bostäder har de senaste åren legat på en hög nivå vilket är en bidragande orsak. Det känns naturligtvis mycket bra att fler och fler upptäcker att Tanums kommun är en attraktiv kommun att bo och leva i och som ger livskvalitet i vardagen. En positiv befolkningsutveckling betyder fortsatt utveckling av Tanum, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Ökningen beror på inflyttning

Tanums kommun har haft en positiv befolkningsökning sedan 1990. I år beror den till största delen av inflyttning och 363 personer har valt att bosätta sig här sedan i januari. Under året har också 282 personer flyttat ut bland annat till utlandet, 100 personer har avlidit och 46 små bebisar har kommit till världen i vår kommun.