Tanums kommuns företagsklimat, något bättre än rikssnittet

Exempelbild

När Svenskt Näringsliv presenterar resultaten för 2023 års undersökning av företagsklimatet i landets kommuner landar Tanums kommun något över rikssnittet och behåller sin position som bäst i norra Bohuslän.

De områden som även i år i den årliga undersökningen ger höga resultat är tillsyn, vägledning och service.

Pilen visar en svag ökning från tidigare år och placerar oss på rikssnittet eller något över. Inom många av frågorna landar Tanums resultat däromkring.

- Bra att vi placerar oss över rikssnittet, men vi vill mer än såhär, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M). Vi vill ge våra företag de bästa förutsättningarna att utvecklas, så vårt arbete för ett gott företagsklimat fortsätter. Vi ska bli ännu bättre, det är målet, avslutar Liselotte.

Undersökningen har besvarats av 98 företag, där 70 procent har haft kontakt med kommunen på något sätt. Fler än tidigare har använt kommunens e-tjänster vid kontakt men i Tanum anser företagen att det är mindre lätt att komma i kontakt med kommunen än rikssnittet.

Hög servicenivå i kontakter vid tillsyn och kontroller
Råd och vägledning till våra företag samt tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll är de områden som får högst resultat för Tanum. Man ansåg också att kommunens handläggare hade god förståelse för verksamheten.

Glädjande är att företagaren upplever att de till en lägre grad än tidigare påverkas av brottslighet eller otrygghet i kommunen. Ett exempel på ett pågående insats här är projektet ”krogar mot knark” där kommunens krögare tillsammans med polis och kommunala tjänstepersoner kommer att jobba vidare med framöver.

Områden att utveckla
De områden där företagen i enkätundersökningen ger de lägsta resultaten är upphandling, kommunens handläggningstider samt de kommunala avgifterna. Det är också dessa områden tillsammans med ökat bostadsbyggande som företagen anger som prioriterade områden för ett förbättrat företagsklimat.

Kompetensförsörjningen största utmaningen
Företagen anger precis som förra året att de ser stora utmaningar i tillgång till kompetens, och den största skillnaden mot föregående år är att man inte ser en tillräcklig samverkan mellan skola och näringsliv som var tydligt positivt förra året.