Tanums kommun 50 år: TanumStrand möjliggjordes via Uddevallapaketet

Foto: TanumStrand

Foto: TanumStrand

Under mitten av 1980-talet drogs ett byggnadsprojekt igång som på sikt skulle gynna besöksnäringen. Tidigare Ertseröd, idag TanumStrand, stod i startgroparna att byggas. Detta gjordes parallellt med bygget av Grebbestadbryggan.

Från början var Ertseröd planerad att bli en rehabiliteringsanläggning, restaurang och stugby. Man hade flera olika idéskisser och modeller för hur denna anläggning skulle se ut.

För att finansiera detta mycket kostsamma projekt behövde kommunen hitta finansiärer. Man åkte till Stockholm för att besöka olika stora aktörer för att be om finansiering, men utan resultat. I samma veva som planerna för byggandet drog igång så lades Uddevallavarvet ned. Varvet hade givit jobb till väldigt många människor i norra Bohuslän som nu stod utan arbete.

För att minska arbetslösheten lanserade den socialdemokratiska regeringen det så kallade Uddevallapaketet där flera satsningar skulle göras i området vilket skulle skapa nya arbetstillfällen. Något man ville vara med och bidra till var att bygga en turistanläggning i norra Bohuslän. Man skulle då gå in med ett statligt bidrag på 30 miljoner. För att få del av bidraget fanns en relativt kort tidsfrist, och en stor process drogs igång från Tanums kommuns sida för att ta fram en detaljplan för Ertseröd. Detaljplanen överklagades gång på gång. Partierna var splittrade i frågan, men till slut röstade en majoritet för bygget, och man fick även uppbackning av Länsstyrelsen för att få igenom detaljplanen och dra igång.

Det enorma arbetet med planarbete, anläggning, bryggor, och sjöbodar tog fart sent under 1985. När invigningen hölls 1987 stod större delen av anläggningen färdig, och skulle då drivas av en stiftelse. Det nya namnet TanumStrand fick större genomslagskraft än Ertseröd, och var ett bra val ur marknadsföringssyfte för att sätta Tanums kommun på kartan. Bygget av anläggningen kom att bli en mycket strategisk resurs för att utveckla besöksnäringen i kommunen och blev en enorm resurs för att kunna ta emot ett stort antal besökare till området.

Under de första åren gick verksamheten med enorma förluster, och hyrdes även ut som flyktingförläggning under en period. Under hösten 1989 såldes anläggningen till Jan Ericsson från Havstenssund, som därefter sålde vidare till nuvarande ägare Norlandia Fastigheter AB.

Här kan du läsa mer om TanumStrand på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..