Tack för alla synpunkter i arbetet medborgardialog om fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad

Varmt tack alla som har deltagit och bidragit med synpunkter i medborgardialogen om fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad.

Nästa steg i arbetet är att sammanställa all information vi har fått och när det är klart kommer det att publiceras på kommunens hemsida.

Sammanställningen kommer vara ett av många underlag för framtagande av ett planförslag för samråd som kommer att genomföras under 2023 enligt nuvarande tidplan. Då kommer det återigen finnas möjlighet att delta i dialog kring orternas utveckling.

Information om arbetet med fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad finns här.