Spökfiskeprojekten ger fantastiska resultat

De framgångsrika spökfiskeprojekten fortsätter i Tanums kommun. Just nu är 14 olika fiskelag med yrkesfiskare i gång och tar upp förlorade fiskeredskap från havet, främst hummertinor.

Yrkesfiskarna arbetar med detta utöver sitt ordinarie arbete och står för merparten av arbetet som utförs i projekten. Dykare söker längs bergskanter, stenutfyllnader i havet och runt sjömärken. Till viss del används ROV, undervattenskamera, för att kolla branter och besvärliga ställen.

Fantastiska resultat

Då spökfiskeprojektet har pågått i några år skulle man kunna tro att det tagit slut på tappade fiskeredskap i havet men det tillkommer årligen många hummertinor. Våra yrkesfiskare och dykare har fått mer erfarenhet och blivit bättre och bättre på att hitta de tappade redskapen.

Kolla dessa fantastiska siffror på fiskeredskap som tagits upp ur havet:

  • 1 550 hummertinor
  • 287 havskräfteburar
  • 80 garn/garndelar
  • 41 ryssjor
  • 2,3 kilometer wire
  • 3 trålar och 5 tråldelar,
  • 150 meter grov tross, jättemycket med linor, skräp med mera

Även humrar och fiskar har kunnat räddats:

  • 104 humrar har befriats, men tyvärr har vi hittat 27 döda.
  • 88 levande torskar och 87 sandskäddor har släppts tillbaka i havet.

Våra yrkesfiskare och dykare är otroligt stolta över det fina havsmiljöarbete de deltar i.

Tappat fiskeredskap?

Har du tappat fiskeredskap, rapportera in dem på Havs- och vattenmyndighetens sida Ghostguard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och meddela gärna projektledare Per-Olof Samuelsson, 070-321 24 69.

Om projekten

Det är just nu tre olika spökfiskeprojekt som bedrivs, två är finansierade av EUS: fiskefonder via Jordbruksverket och ett är ett LOVA-projekt via länsstyrelsen i Västra Götalands län. Två av projekten avslutas våren 2023 medan ett projekt håller på till 2024.