Sök pengar från Arne Joelssons minnesfond

Barn som springer på en höstig gräsmatta

Nu är det dags att söka pengar från Arne Joelssons minnesfond. Vi behöver din ansökan senast den 2 november 2020.

Fondens ändamål är ”att främja barn och ungdomars fostran för att de ur gemensam idrottslig kamp och andra aktiviteter av opolitisk natur skall få uppleva solidaritet och kamratskap”.

Utdelningen ur fonden sker i första hand till utbildning eller till ungdomsledare i en förening som på ett förtjänstfullt sätt verkar för ungdomars fostran i Tanums kommun.

Ansökan
Ansökan skickas till Tanums kommun, Barn- och utbildningsnämnden, 457 82 Tanumshede eller bun.diarium@tanum.se senast den 2 november 2020.