Räddnings- och ambulansstationerna tar form

Ni som åker förbi de nya räddnings- och ambulansstationerna ser att byggnationen går framåt. Här kommer en uppdatering av projektet, som ligger nedanför vattentornet i Tanumshede.

Ambulansstationens betongstomme och håldäck är i sin helhet färdiga, man håller nu på med isolering på tak och tätskiktet. Vagnhallarna gjuts under vecka 35. Inom kort kommer fönster att sättas in i ambulansstationen och därefter påbörjas arbetet inomhus.

Räddningsstationen ligger några veckor efter ambulansstationen. Där håller entreprenören just nu på med stomresning och håldäcken, innerväggar av betong och trappor. Detta moment är planerat att vara klart under vecka 38. Sedan påbörjas isolering och papp på taket där solceller ska monteras.

Tidplanen för byggnationerna följs så här långt och så även budgeten.

Fakta om byggnationen

Räddningsstationen byggs enligt modellen ”Friska brandmän” som handlar om att hantera och rengöra använd skyddsutrustning separat enligt särskilda rutiner. Syftet är att minska mängden skadliga ämnen i brandmännens vardag och även omklädningsrum och förvaringsskåp har extra mycket ventilation. Den nya tekniktäta räddningsstationen kommer att omfatta cirka 2 250 kvadratmeter. Den nya ambulansstationen omfattar cirka 450 kvadratmeter.

Blåljusstationerna ersätter den gamla stationen där båda verksamheterna befinner sig i dagsläget. Entreprenör är NCC Building Sweden.

De två byggnaderna beräknas stå klara till sommaren 2024.

Byggnation av nya ambulansstationen i Tanumshede

Byggnation av nya ambulansstationen i Tanumshede.

Byggnation av nya räddningsstationen i Tanumshede

Byggnation av nya räddningsstationen i Tanumshede.