Programhandlingar för Grönemads strandområde

Kommunfullmäktige godkände programmet för Grönemads strandområde den 18 september 2023, § 114. Nu kan du ta del av planhandlingarna.