Ny förlängning av fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9

Exempelbild

Krisledningsnämnden har idag beslutat att förlänga fjärr- och distansundervisning från 1 mars till 7 mars för grundskolelever i årskurs 7-9 på Tanumskolan och Hamburgsundsskolan. Från den 8 mars till och med den 28 mars kommer det växelvis bedrivas närundervisning och minst en tredjedel av eleverna deltar i undervisning på plats i skolan. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever på grundsärskolan gäller undervisning på plats som tidigare.

Ökad smittspridning

Åtgärden med fjärr- och distansundervisning ska ses som förebyggande och avser att bromsa smittspridning genom att minska trängsel på skolenheterna och i kollektivtrafiken. Smittskydd Västra Götaland har meddelat att smittläget för covid-19 planat ut men är oförändrat på en hög nivå i Tanums kommun. Man utrycker viss oro för att smittan ska gå upp igen och rekommenderar därför fortsatt delvis distansundervisning februari ut, men att man därefter planerar för en stegvis återgång från fjärr- och distansundervisning till närundervisning. Sedan vårterminens start den 11 januari 2021 har undervisningen på kommunens högstadieskolor Tanumskolan och Hamburgsundskolan bedrivits helt eller delvis via fjärr- och distansundervisning och det är viktigt för elevernas del att de ges möjlighet att återgå till närundervisning på skolorna så snart som möjligt, men det är samtidigt viktigt att återgången till skolan blir trygg och med god framförhållning.

Information till elever och vårdnadshavare

Alla vårdnadshavare och elever informeras via Unikum och Google Classroom om förlängningen av fjärr- och distansundervisningen och hur man anmäler behov av skollunch.

För skolfrågor kontakta:
Ulrika Björnberg, skolchef
0525-186 24

För frågor angående taget beslut kontakta:
Liselotte Fröjd, krisledningsnämndens ordförande
0525-181 05