Nya stationer för räddningstjänst och ambulans

Behovet har funnits länge. Snart börjar nya, moderna blåljusstationer byggas på Ryland i Tanumhede. I nio år har det arbetats aktivt med projektet.

-Det är jätteroligt att få vara med om detta.

Tomas Rönnborg, ställföreträdande räddningschef i Tanum, kan inte dölja sin entusiasm. Han är räddningstjänstens projektledare för den nya brandstationen och har varit med på hela resan från idé till beslut och utformning av ny brandstation. 2013 initierades behovet politiskt första gången.

-Vi har växt ur den gamla stationen. Det är helt andra krav på verksamheten än det var förr. Bilarna är större, utrustningen och arbetsgången mer komplex.

Karl-Erik Hansson, politiker och ordförande för räddningstjänstsutskottet i Tanum, menar att detta är ett jätteviktigt projekt. Inte minst, för brandmännen i deras dagliga arbete:

-Och kanske blir det lättare att rekrytera personal till en ändamålsenlig och fräsch station. Den gamla räddningsstationen har ju över 40 år på nacken. Den har svårt att leva upp till nutidens villkor och förutsättningar. Räddningstjänsten behöver en modernare mer praktisk arbetsmiljö. Det är dags. Det rådde stor enighet kring behovet.

Nya behov inom räddningstjänsten

I nio år har det arbetats aktivt med projektet. Fredrik Greby, projektingenjör på tekniska förvaltningen, och Viktor Sköld, fastighetschef, leder arbetet från tekniska förvaltningens sida. Det är mycket att ha med i planeringen när man ska bygga för framtiden, säger Victor. Nya behov skapar ju nya verksamheter och det i sin tur kräver lokaler:

-Utbildning är viktigt nu, att utvecklas i en verksamhet. Så det kommer att finnas lokaler på räddningsstationen för extern och intern utbildning. Det finns ju också en jämställdhetssträvan i verksamheten som skapar ett behov av nya omklädningsrum.

Fredrik Greby berättar att det har varit många utredningar kring möjliga placeringar, men att platsen vid Ryland valdes eftersom det dels är nära till E6, centralt men ändå inte mitt i Tanumshede:

-Det blir väldigt mycket mer smidigt för utryckande fordon vid olycka på motorvägen till exempel. Inte en massa korsningar att beakta och oskyddade människor som rör sig. Och det är mycket yta.

Ytan kommer att behövas. Den nya, tekniktäta räddningsstationen kommer att bli cirka 2250 kvadratmeter stor.

Ny ambulansstation byggs parallellt

Tanumshedes brandstation delar idag lokal med ambulansverksamheten. En ny ambulansstation ska därför också byggas på Ryland. Johan Petersson, chef för Ambulansen Bohus Norr, berättar att ambulansens lokaler länge varit kritiserade av NU-sjukvården för att inte leva upp till dagens krav. Det är dags för nytt:

-Som det är nu har vi räddningstjänstens och ambulansens verksamheter i samma fastighet, trots helt olika villkor och förutsättningar för verksamheterna. Vi behöver en ambulansstation som kan anpassas för framtiden. Inte minst med genusperspektivet i åtanke. Det här blir bra.

Bättre arbetsmiljö

Brandmännens arbetsmiljösituation generellt och globalt har länge varit ett problem. Forskning visar att brandmän löper en ökad risk att drabbas av vissa allvarliga sjukdomar på grund av exponering för giftiga ämnen, i jämförelse med andra yrkesgrupper. Den nya räddningsstationen i Tanum byggs enligt konceptet Friska brandmän. Det bygger på att hantera och rengöra skyddsutrustningen efter utryckning efter separat och efter särskilda rutiner. Syftet är att minska mängden skadliga ämnen i brandmännens vardag och undvika alla de hälsofarliga ämnen som finns i brandsot. Tomas Rönnborg berättar:

-Inställningen har ändrats helt. Förr i tiden skulle man som brandman vara smutsig och sotig. Det var bara så. Då ansågs man vara en kompetent brandman. Idag är man en bra brandman om man är så ren som möjligt.

Tanums kommun samarbetar med byggföretaget NCC om nybyggnation av både räddningsstationen och ambulansstationen. Byggstart är planerad till hösten 2022.

Friska Brandmän:

  • startades 2006 i Skellefteå
  • ett koncept med syfte att förbättra brandmännens arbetsmiljö
  • är standard i 17 europeiska länder
  • har fått Good Practice Award som delas ut av Europeiska arbetsmiljöbyrån

Denna med flera artiklar kan du läsa i juni månads nummer av informationstidningen Tanum.