Nya spökfiskeprojekt i Tanum

Nu fortsätter rensningen av havsbotten i Tanumskusten på tappade fiskeredskap som spökfiskar på botten, till skada för fisk- och skaldjursbestånd.

Tanums kommun fick nyligen ett nytt Spökfiskeprojekt beviljat av LOVA Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det heter Spökfiskeprojekt Väderöarna med omnejd. Det innebär att man inom själva Väderöarnas arkipelag använder ROV-undervattenskamera med krok samt dyker med proffsdykare. Inom havsområdena i Tanum i övrigt draggar yrkesfiskare till stor del men använder även här ROV och dykare. Alldeles nyligen fick Tanums kommun regeringens Corona-stöd till yrkesfiskarna för draggning efter spökfiskeredskap. Tanums kommun administrerar stödet för Sotenäs, Lysekil och Tanums kommuners yrkesfiskare. Respektive kommunerns yrkesfiskare har erbjudits attvara med och dragga efter spökfiskeredskap. Gensvaret har varit positivt och uppemot 25 yrkesfiskare kommer att dragga under året i de tre kommunerna.

- Det blir ett välkommet tillskott till yrkesfiskarna i alla tre kommunerna i denna besvärliga tid, säger Per-Olof. Kuststräckan i de tre kommunerna är lång och skärgården utbredd.

Ett tidigare LOVA-projekt startade sommaren 2019 och redan från start har kustfiskare och dykfirma gett ett gott resultat med städningen.

Projektledaren Per-Olof Samuelsson
med ett lass bärgade redskap från
Alf Gustafsson och Karl Kahlman.
Dessa är för dåliga för att kunna
användas i fiske och körs därför till
en redskapsåtervinning i Hogenäs,
Sotenäs kommun.
Foto: Anders Torevi.

Projektledaren Per-Olof Samuelsson är mycket glad över gensvaret på sin fråga till licensierade yrkesfiskare om medverkan i projektet:

-Överväldigande. De känner verkligen för detta miljöarbete. Så gäller det ju också deras egna arbetsplatser.

Merparten av det som bärgas är hummertinor och linor, men även en hel del det görs också andra fynd, en del väldigt udda, som säng och elvisp!

En del levande skaldjur och fiskar kan räddas från tinor som legat och spökfiskat, men ibland är det död fisk och skaldjursrester i redskapen. Foto: Magnus Eriksson.

Till polisen

Flertalet tinor är rostiga och söndriga men de som tappats relativt nyligen är i bättre skick. Märkta återbördas till ägare. Omärkta lämnas till polisen som annonserar ut dem som sjöfynd.

Instängda humrar, krabbor och fiskar kan räddas ibland men ganska ofta är det också död fisk och skaldjursrester som tinorna får tömmas på.

Att få bukt med den åderlåtning av skaldjurs- och fiskbestånden som spökfiskande redskap medför är ett huvudskäl till projektet. Lokala bestånd av torsk, gråsej, bleka och hummer ska stärkas.

De tappade redskapen innebär också en nedskräpning. Plastdelar bryts efterhand ned till mikroskräp. Risk finns för att ytterligare redskap fastnar i förlorade tinor på populära fiskeplatser.

Genom att åka efter en under-
vattensskoter kan dykare snabba
p
å undersökningen av ett vatten-
område. Foto: Johan Leandersson.

Sotenäs

Tanumsprojektet drivs med stöd av mycket positiva erfarenheter från spökfiskeprojekt 2017-18 i Sotenäs. Metoderna för upprensningen utvecklas efterhand. Tanumsprojektet inleddes med två dagars översiktlig undersökning med kameraförsedd ROV, ”undervattensdrönare”. Den används också på särskilt svårtillgängliga ställen. För röjning vid exempelvis branter, utfyllnader och pirar, där det inte går att dragga, anlitas dykfirma. Dykare kan för övrigt, genom att åka efter en undervattensskoter, snabbt och effektivt söka av områden.

Den här härvan av linor och till-
hörande tinor var svår att bärga.
Foto: Johan Leandersson.

Omkring 75 procent av arbetet görs av yrkesfiskare. De draggar och har god hjälp av sina yrkeskunskaper när de söker ställen med tappade redskap. ROV-filmerna är ett stöd.

Start i norr

Under våren 2020 startades röjningen av kommunens norra kust. Det inleddes också med 2-dagars ROV-letande efter platser med förlorade fiskeredskap, och de fanns nästan överallt där fiskarna trodde säger Per-Olof.

-Nu gör vi en härlig upprensning av decenniers tappade redskap, säger Samuelsson.

Med sina rötter i en fiskarsläkt från Hasselösund är han särskilt glad över detta arbete till gagn för fisk- och skaldjursbestånden och fisket, såväl det yrkesmässiga som fritids- och turistnäringsfisket.

-Detta borde göras längs hela kusten, från Strömstad till Kungsbacka, anser han.

Fiskaren Ove Leandersson med en storfångst av burar.
Foto: Per-Olof Samuelsson.

”Gott att få rensat”

Fjällbackafiskaren Ove Leandersson är en av tio yrkesfiskare som deltar i spökfiskeprojektet.

-Det är gott att få rensat bottnarna från tinor. När det ligger mycket är det risk att mer fastnar, säger han.

Vid ett tillfälle fick han och brorsonen Johan Leandersson en jättefångst av tappade tinor, cirka 15 stycken, i ett enda tag. Bärgningen var inte helt enkel.

-Vi var tvungna att dra in allt mot grundare vatten. Det var väldigt tungt eftersom en del tinor var fulla med lera, berättar Ove Leandersson.

Alla deltagande båtar måste ha två man ombord.

-Det behövdes verkligen denna gång. Jag hade inte klarat det själv. Det var en håla som allt detta samlats i.

Trots att så mycket kom med i ett enda tag fanns det mer att hämta på platsen.

Ove Leandersson ägnar sig i vanliga fall åt burfiske efter kräfta och även hummerfiske. Det har hänt att han fått med sig tappade tinor upp när han drar sina.

-Och jag har även sett lätta tinor som driver runt, berättar han.

Nu efter knappt ett år av spökfiskeprojekt har bland annat 400! hummertinor. Här är några av dem, på Ove Leanderssons båt. Foto: Johan Leandersson.

Så här minskas spökfisket

En hel del kan göras för att minska risk för tappade redskap och spökfiske framöver. Detta är exempel på vad du kan göra själv:

  • Sätt inga tinor i eller nära farled.
  • Tinorna ska väga minst 7-8 kilo.
  • Minst 35 meter långa linor, gärna längre beroende på var man fiskar.
  • Skär ett hål i sidan på tinan och sy ihop med bomullstråd. Stäng gavlarna med bomullstråd. Om tinan tappas ruttnar tråden efterhand och fångst slipper ut.

Om du ändå förlorar ett redskap:

Hör av dig till Per-Olof Samuelsson, 070-321 24 69, per-olof.samuelsson@tanum.se, som kan ha möjlighet att bärga dem med hjälp av fiskare och dykare.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en app, Ghostguardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som gör det lätt att anmäla förlorade redskap via mobilen.