Nya regionala rekommendationer för Västra Götaland

Smittskyddsläkaren i Västra Götaland har på grund av den ökade smittspridningen i Västra Götaland beslutat om nya regionala rekommendationer.

Dessa är samrådda med Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län och börjar gälla omedelbart, från 17 februari till och med 14 mars 2021, med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

I korthet handlar det om att i än högre utsträckning

  • begränsa kontakter med andra människor,
  • undvika platser med kollektivtrafik, köpcentrum etc,
  • avstå från icke nödvändiga resor,
  • fortsätta arbeta hemifrån,
  • fortsätta med distansundervisning i gymnasieskolan.

På Västra Götalandsregionens hemsida finns rekommendationerna i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.