Nu ska Hamburgsundskolan rustas inför framtiden

Sven-Eric Ohlsson, rektor på Hamburgsundskolan

Hamburgsund fortsätter sin positiva utveckling. Förutom en ombyggnation av Hjalmars kaj och en stor lekpark i hamnområdet står nu även grundskolan inför en stor om- och nybyggnation, för att stå väl rustad att möta kommande generationer. För att svara mot dagens krav och fortsatt vara en attraktiv skola med en god lär- och arbetsmiljö ska det nu ske en upprustning i tre större steg.

En del av skolbyggnaden har rivits och på den platsen kommer det nu att byggas en helt ny låg- och mellanstadieskolan för årskurs 1-6.

Därefter ska de tillfälliga modulerna flyttas för att bereda plats för ett helt nytt kök med tillhörande matsal. Det nya köket kommer ha större kapacitet och kunna ombesörja servering för skolorna och förskolorna i hela den södra delen av kommunen.

I den tredje och avslutande delen ska skolans ursprungliga del från 1968 renoveras för att inhysa de praktiskestetiska ämnena samt ämnessalar för de naturorienterande ämnena. Där finns även en tanke om att utöka fritidshemmens yta och kunna bereda plats för elevernas självstudier.

I skrivande stund är projektet i det stadiet att upphandlingen är genomförd och utvärdering av inkomna anbud sker.

-Det känns fantastiskt bra att detta projekt nu kommit igång på allvar. Både våra elever och medarbetare är i stort behov av att komma bort från den trångboddhet som vi haft samtidigt som lär- och arbetsmiljön är i behov av förbättringar, säger rektor Sven-Eric Ohlsson.

Hamburgsundsskolan är en F-9 skola med sammanlagt cirka 300 elever varav cirka 140 elever på högstadiet. Skolan har en direkt tillgång till både hav och natur och har en nisch inom natur och friluftsliv som särskilt präglar verksamheten.

Du kan läsa hela reportaget i informationstidningen Tanum där du också hittar fler artiklar från våra olika verksamheter Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster..