Medborgardialog om Grönemads strandområde, kommentarer och synpunkter

Tanums kommun arbetar med att ta fram ett program för Grönemads strandområde. Det arbetet inleddes med en medborgardialog under sommaren och hösten 2021. Nu kan du läsa de kommentarer som kom in under dialogen och även få information om programmet.

I dagsläget finns inget programförslag.

Här finns information om programmet och kommentarerna/synpunkterna som kom in under medborgardialogen.

God Jul och Gott Nytt År önskar plan- och kartavdelningen