Lägesbild vecka 46, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Smittskydd rapporterar 9 fall för vecka 46 i Tanums kommun (1 fall vecka 45), detta ger oss en incidens på 7 fall. Ett varmt tack till dig som tar ditt ansvar och hjälper till att bromsa smittspridningen.

Under vecka 46 rapporterades 1 084 fall med covid-19 i Västra Götalandsregionen, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med föregående vecka (663 fall vecka 45). Smittspridningen ses i nästan alla åldersgrupper men framförallt i låg- och mellanstadieåldern.

– Den stora ökningen på bara en vecka visar att det finns en smittspridning i samhället. Nu gäller det att vi alla hjälps åt. Om du får symptom på luftvägsinfektion måste du stanna hemma. Det är mycket viktigt. Och du måste testa dig så vi kan bryta alla smittkedjor, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen och fortsätter:

– Det är viktigt att alla som kan vaccinerar sig. Ju större smittspridning desto större risk att bli smittad. Om en ovaccinerad person smittas är risken betydligt större för att bli svårt sjuk.

Från och med den 22 november (vecka 47) ändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna för testning av covid-19. Nu gäller att personer från förskoleklass och äldre, vaccinerade och ej fullvaccinerade, bör testa sig vid symptom.

Påverkan kommunal verksamhet

  • Ingen påverkan i de kommunala verksamheterna.

Vaccination

  • Hemsjukvården startade vecka 43 att ge den tredje dosen av covidvaccin till alla omsorgstagare på våra särskilda boenden. För omsorgstagare i ordinärt boende påbörjades dos tre av covidvaccin vecka 45. Kommunen kommer att organisera vaccinationen där särskilda boenden och gruppboenden inom LSS vaccineras först och sedan omsorgstagare med hemsjukvård. Hushållskontakter till boende kontaktar vårdcentral för vaccinering.
  • Under vecka 43 vaccinerade Västra Götalandsregionen barn i åldern 12–15 år i Tanums kommun. Vaccination kan ske på vårdcentral för de barn som vill vaccineras men missade vaccination i skolans lokaler.

I Tanums kommun har 89,3 procent av invånarna fått en dos och 85,8 procent fått två doser, enligt statistik från den 18 november. Båda siffrorna ligger över snittet i både regionen och nationellt.

Bland invånare i Västra Götalandsregionen som är 12 år och äldre har nu 82,5 procent fått minst en dos vaccin och 76,2 procent har fått två doser, till och med vecka 45 enligt Västra Götalandsregionens statistik.

För att öka vaccinationstakten har Västra Götalandsregionen tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter myter och missförstånd om vaccination mot covid-19. Filmen finns på regionens hemsida och finns översatt till flera olika språk. Film och affischer: Vaccination mot covid-19 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVT Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns coronastatistik på kommunnivå.

Ring för information om vaccinering

Nationell telefonlinje för information om vaccinering:
08-123 680 00.

Hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Allmän information om vaccinering, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Smittspridningen i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 109 fall, vilket är 859 fall per 10 000 invånare under pandemiperioden enligt statistik från Västra Götalandsregionen.