Lägesbild vecka 36, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Smittskydd rapporterar 2 fall för vecka 36 i Tanums kommun, detta ger oss en incidens på 2 fall. Kom ihåg att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma och testa dig vid symptom samt jobba hemma om det är möjligt. Och du, ett varmt tack för att du tar ditt ansvar och hjälper till att bromsa smittspridningen.

Rapporten för vecka 36 visar en ökning av antal nya fall i Västra Götaland till totalt 1 843 fall, en ökning med 34 procent jämfört med vecka 35. En tredjedel av de konstaterade fallen finns i åldersgruppen 10-19 år.

–Pandemin är inte över, den pågår för fullt. Smittspridningen ökar och främst bland de yngre. Det gäller fortfarande att vi måste hålla avstånd till varandra, vi måste vara försiktiga när vi umgås. Och framför allt – alla som kan vaccinera sig måste se till att göra det. Vänta inte. Det bästa tillfället är nu, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Restriktioner tas bort

Från och med den 29 september tas de flesta restriktionerna kring covid-19 bort. Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort.

Påverkan kommunal verksamhet

  • En skolenhet rapporterar att smittspårning sker och gurgeltest har fördelats till berörda elever.
  • Övriga verksamheter ingen påverkan.

Vaccination

I Tanums kommun har 87,1 procent fått en dos och 78,3 procent fått två doser. Båda siffrorna ligger över snittet i regionen och även nationellt (statistik från 16 september). På SVT Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns coronastatistik på kommunnivå.

Ring för information om vaccinering

Nationell telefonlinje för information om vaccinering:
08-123 680 00.

Hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Allmän information om vaccinering, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Smittspridningen i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 073 fall, vilket är 831 fall per 10 000 invånare under pandemiperioden.

Tänk på att:

  • vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
  • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
  • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • undvika platser där det finns trängsel.
  • res på ett smittskyddsäkert sätt.
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!