Lägesbild vecka 4, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Smittskydd rapporterar 275 fall för vecka 3 i Tanums kommun (80 fall vecka 2), detta ger oss en incidens på 213 fall (antal fall per 10 000 invånare). Hela vårt område har mycket stor smittspridning. Du måste ta ditt ansvar och följa restriktioner, hålla avstånd samt stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans kan vi vända kurvan!

Nya rekommendationer gäller för testning, på 1177 kan du läsa vad som gäller i Västra Götalandsregionen Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under vecka 3 rapporterades totalt 44 791 nya fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen, att jämföra med 22 486 vecka 2.

Smittskydd Västra Götaland skriver i sin veckorapport: ”De senaste veckornas ökning av fall har inneburit förlängda svarstider från laboratorerna, eftersläpning i inrapporteringen från laboratorierna till Sminet, samt brist på provtagningsmaterial. Detta gör att statistiken för enskilda veckor ska tolkas med försiktighet. Statistiken återger inte hur många som smittats av covid-19, utan hur många fall som rapporterats”.

Incidenskarta karta för vecka 2 och 3

Incidenskarta över 14 dagar för Västra Götalandsregionen

Påverkan inom kommunal verksamhet:

Vård och omsorg

 • Det finns bekräftade fall av covid-19 bland omsorgstagare på Hedegårdens äldreboende.
 • För att minska smittspridningen avråder vi från besök på våra särskilda boenden och korttidsboenden. Det är inte ett besöksförbud utan en vädjan om att besök ska kunna planeras så smittsäkert som möjligt, ta gärna kontakt med boendet i förväg.
 • Inom hemtjänst och funktionshinder finns enstaka bekräftade fall av covid-19 bland omsorgstagare, provtagning sker löpande.
 • Stor personalfrånvaro beroende på lång svarstid på covidtest, bekräftad covid-19, förkylningssymptom eller vård av barn skapar mycket ansträngt läge inom vård och omsorg. Rekrytering av personal pågår – har du erfarenhet av vård och omsorg? – Ring 0525-180 80.

Barn- och utbildning

 • Barnkullens förskola 1 och 2 samt enskilda barngrupper hos dagbarnvårdare är stängda 26-28 januari på grund av personalbrist med anledning av covid-19.
 • Vuxenutbildningarna, SFI och yrkesvux, har distansundervisning/fjärrundervisning 27 januari-5 februari. Elever på individuella programmet har närundervisning.
 • Det är ett ansträngt läge inom verksamheterna med högre personalfrånvaro beroende på lång svarstid på covidtest, vård av barn, hemmavarande med symptom eller bekräftad covid-19.
 • Det är även en högre frånvaro bland elever i alla åldrar.

Övriga verksamheter

 • Ingen påverkan inom övriga kommunala verksamheter.

Nya råd och rekommendationer

På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information om både lagstadgade restriktioner och förbud samt råd och rekommendationer: Coronapandemin: Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination:

Vill du beställa tid för vaccination i Tanums kommun hänvisar VGR och 1177 till denna sida Vaccination mot covid-19 i Tanum - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationsgrad i Tanums kommun (fram till 20 januari):

 • 1 dos: 90,1 procent (12 år och äldre)
 • 2 doser: 87,3 procent (12 år och äldre)
 • 3 doser: 52,8 procent (18 år och äldre)

Alla tre siffrorna ligger över snittet i både regionen och nationellt.

Vaccinationsgrad i hela Västra Götalandsregionen (fram till 20 januari):

 • 1 dos: 87,6 procent fått en dos (12 år och äldre)
 • 2 doser: 84,7 procent fått två doser (12 år och äldre)
 • 3 doser: 42,4 procent fått tre doser (18 år och äldre)

SVT Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns coronastatistik på kommunnivå.

För att öka vaccinationstakten har Västra Götalandsregionen tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter myter och missförstånd om vaccination mot covid-19. Filmen finns på regionens hemsida och finns översatt till flera olika språk. Film och affischer: Vaccination mot covid-19 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ring för information om vaccinering

Nationell telefonlinje för information om vaccinering:
08-123 680 00.

Hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Allmän information om vaccinering, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Smittspridning i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 603 fall, vilket är 1 241 fall per 10 000 invånare under pandemiperioden enligt statistik från Västra Götalandsregionen.