Lägesbild vecka 25, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Varmt tack för att du tar ditt ansvar och hjälper till att bromsa smittspridningen. Smittskydd rapporterar 0 fall för vecka 24 i Tanums kommun, detta ger också en incidens på 0 fall. Smittspridningen fortsätter också att minska i Västra Götaland. Över 14 dagar ses en minskning med 69 procent jämfört med föregående 14-dagarsperiod.

– Vi vet att när människor umgås utanför sin lilla krets, på fester och liknande så sprids smittan vidare och nya smittkedjor startas. Med tanke på att vi står inför en av årets största festhelger, midsommarafton, är det viktigt att var och en kommer ihåg att vi fortfarande lever i en pandemi, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, VGR.

Påverkan kommunal verksamhet:

  • Ingen påverkan finns att rapportera om inom våra verksamheter.

Uppdatering kring vaccination:

Ring för information om vaccinering

Nationell telefonlinje för information om vaccinering:
08-123 680 00.

Hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Allmän information om vaccinering, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Smittspridningen i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 043 fall, vilket är 808 fall per 10 000 invånare under pandemiperioden.

Tänk på att:

  • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
  • undvika att ingå i flera olika grupper.
  • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
  • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
  • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • alla över 18 år blir erbjudna vaccination.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!