Lägesbild vecka 19, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Smittkarta för Västra Götaland.

Vecka 18 konstaterades 22 nya fall av covid-19, en minskning om 4 fall mot föregående vecka, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 17 fall per 10 000 invånare i Tanums kommun. Tack för att du tar ditt ansvar och hjälper till att bromsa smittspridningen. Nu i helgen kan vi vara många som vill vistas här, tänk på att hålla avstånd och använd munskydd om det finns risk för trängsel.

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att vara hög i Västra Götaland och intensivvården är under hårt tryck. Under vecka 18 konstaterades 5 094 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är 4 procent färre än vecka 17, men minskningen sker från en mycket hög nivå.

För tredje veckan i rad ser Smittskydd Västra Götaland en nedgång av antalet nya fall av covid-19. Under vecka 18 bekräftades 5 094 nya fall i Västra Götaland. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg hade hoppats på en snabbare takt i nedgången.

– I över ett halvår är det minst 4 000 personer i veckan som har fått covid-19 i Västra Götaland. Pandemin är envis. Vi måste svara med samma mynt – vi ska vara envisa och uthålliga. Umgås bara med de du normalt träffar. Håll avstånd och undvik trängsel både inom- och utomhus. Arbeta hemifrån så ofta du kan och använd munskydd i kollektivtrafiken samt i trånga inomhusmiljöer, säger Thomas Wahlberg.

Påverkan kommunal verksamhet:

 • I äldreomsorgen i kommunen finns ingen smitta. Ett fåtal medarbetare är fortsatt sjukskrivna med bekräftad covid-19.
 • Smittspårning* har genomförts på Tanumskolan. Smittspårning genomfördes då totalt 2 personer med konstaterad covid-19 vistats i lokalerna.
 • Grundskolelever på Hamburgsundsskolan och Tanumskolan i årskurs 9 har all undervisning på plats, och årskurs 7 och 8 har fortsatt växelvis distansundervisning hela terminen ut. Mer om distansundervisning.
 • Övriga verksamheter ingen påverkan.

*Smittspårning
När en person får ett positivt provsvar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. Det är Smittskydd Västra Götalandsregionen (VGR) som sköter smittspårningen och bedömer vilka personer som kan ha riskerat blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Uppdatering kring vaccination:

Ring för information om vaccinering

Hittar du inte svaret på din fråga om vaccinering på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du på vardagar 7-16 ringa till regionens telefontjänst för frågor om covid-19-vaccination:

 • Svenska: 010-473 94 30
 • Arabiska: 011-473 00 22
 • Persiska: 011-473 00 23
 • Somaliska: 011-473 00 24

Allmän information om vaccinering, 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Smittspridningen i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 002 fall, vilket är 776 fall per
10 000 invånare under pandemiperioden.

Smittspridning i Västra Götalandsregionen

Under vecka 18 rapporterades 5 094 fall, vilket är en minskning med 4 procent jämfört mot föregående vecka. Incidensen för hela Västra Götaland var 294 fall per 100 000 invånare under vecka 18.

Här kan du följa statistiken och få mer information om smittspridning av covid-19 i Västra Götalandsregionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns statistiken från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!