Lägesbild vecka 14, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Smittkarta för Västra Götaland.

Smittspridningen har minskat något vår kommun. Vecka 13 konstaterades 43 nya fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 33 fall per 10 000 invånare i Tanums kommun. Det är en minskning med 4 fall mot föregående vecka. I Västra Götaland har smittspridningen minskat. Under vecka 13 konstaterades 6 642 nya fall, en minskning med 12 procent.

Antalet personer som läggs in på sjukhus på grund av covid-19 fortsätter att öka i Västra Götalandsregionen. Det gäller både vanlig sjukvård och intensivvård.

–Vi ser att relativt sett fler yngre behöver sjukhusvård. Men även att antalet bland de yngre som blir allvarligt sjuka ökar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Påverkan kommunal verksamhet:

 • I äldreomsorgen i kommunen finns bekräftad smitta hos enstaka omsorgstagare och smittspårning* pågår, ett fåtal medarbetare är sjukskrivna med bekräftad covid-19.
 • Smittspårning* genomfördes på Rabbalshede skola samt på Tanumsskolans högstadium. Smittspårning genomfördes då totalt 2 personer med konstaterad covid-19 vistats i lokalerna.
 • Lisabacken förskola i Hamburgsund och Petterhagen förskola i Grebbestad är stängda på grund av personalbrist från måndag den 29 mars till och med fredagen den 9 april. Rektor håller löpande kontakt med samtliga berörda vårdnadshavare. Här finns mer information om stängningen av förskolorna.
 • Samtliga högstadieelever på Hamburgsundsskolan och Tanumskolan har fortsatt växelvis distansundervisning till den 2 maj. Här finns mer information om växelvis närundervisning i Tanums kommun
 • Övriga verksamheter ingen påverkan.

*Smittspårning
När en person får ett positivt provsvar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. Det är Smittskydd Västra Götalandsregionen (VGR) som sköter smittspårningen och bedömer vilka personer som kan ha riskerat blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Uppdatering kring vaccination:

Färdigvaccinerade inom fas 1:

 • Vård- och omsorgstagare inom särskilt boende, personer med hemsjukvård i kombination med hemtjänst, kommunal vård- och omsorgspersonal.

Färdigvaccinerade inom fas 2:

 • Kommunal personal inom funktionshinder.

Pågående vaccination inom fas 1:

 • Personer med hemtjänst och dess vuxna hushållskontakter erbjuds nu vaccin av vårdcentralerna. För mer information www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pågående vaccination inom fas 2:

Pausad vaccination:

 • Västra Götalandsregionens (VGR) vaccinationsplan anger att all personalvaccination inom Fas 1 och 2 ska pausas. Vaccinering av VGR prioriteras äldre invånare.

Statistikrapporter från Smittskydd VGRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmän information om vaccineringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ring för information om vaccinering

Hittar du inte svaret på din fråga om vaccinering på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du på vardagar 7-16 ringa till regionens telefontjänst för frågor om covid-19-vaccination:

Telefonnummer:

 • Svenska: 010-473 94 30
 • Arabiska: 011-473 00 22
 • Persiska: 011-473 00 23
 • Somaliska: 011-473 00 24

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Smittspridning i Västra Götalandsregionen

Under vecka 13 rapporterades 6 642 fall, vilket är en minskning med 12 procent jämfört mot föregående vecka. Minskningen ska dock ses i relation till påskledigheten som innebar andra förutsättningar för öppettider och provtagning. Incidensen för hela Västra Götaland var 385 fall per 100 000 invånare under vecka 13.

Smittspridningen i Tanums kommun

Stapeldiagram över antalet bekräftade fall från vecka 46, 2020, till idag.

Tidsserie i form av stapeldiagram över bekräftade covid-19-smittade i Tanums kommun.

Tanums kommun har totalt haft 813 fall, vilket är 633 fall per
10 000 invånare under pandemiperioden.

Här kan du följa statistiken och få mer information om smittspridning av covid-19 i Västra Götalandsregionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns statistiken från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!