Krisberedskapsveckan börjar 26 september

Tanums kommun uppmärksammar Krisberedskapsveckan som är en årlig informationskampanj som syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Genom att öka människors kunskap om hur vi påverkas av, och kan förbereda oss inför, olika samhällskriser stärker vi vår gemensamma beredskap och säkerhet.

Kampanjen genomförs 26 september till 2 oktober och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Mer information om Krisberedskapsveckan 2022.

Aktiviteter i Tanum

"För din säkerhet" - föreläsning med Försvarsutbildarna

Vill du lära dig mer om din egna krisberedskap? Den 29 september 2022 klockan 18-21 har du möjlighet att kostnadsfritt delta på en föreläsning om krisberedskap. Mer information om föreläsningen och länk till anmälan (som ska göras senast 25 september).

Krislåda i kommunhusets kundcenter

Kom till kundcenter i kommunhuset och titta vad en krislåda kan innehålla, här får du tips och idéer. Du kan också få en utskriven checklista av innehållet i en bra krislåda, broschyren "Om krisen eller kriget kommer" och faktablad från MSB (bra att ha i din krislåda). Kommunhuset hittar du på Apoteksvägen 6 i Tanumshede.

Biblioteken dukar upp värdefull litteratur om krisberedskap

Biblioteken i Tanumshede, Fjällbacka, Hamburgsund och Backa tipsar om värdefull och intressant litteratur i ämnet krisberedskap. Även här kan du hämta MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer".

Engagera dig i Frivilliga Resursgruppen

Här kan du läsa mer om Frivilliga Resursgruppen i Tanum och även anmäla dig till årets grundutbildning.