Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 28 november sammanträder kommunfullmäktige på Kulturhuset Futura i Tanumshede, lokal aulan, klockan 18.00. Du är välkommen på mötet som också går att följa här på webben.

Kommunfullmäktige tar vid detta möte beslut om budget 2023, kommunal utdebitering för 2023 (skattesats), tillgänglighetsplan 2023-2026, vatten- och avloppstaxa 2023, renållningstaxa 2023, avgifter för inpassering på kommunens återvinningscentraler, med flera ärenden. Kommunfullmäktige behandlar också några inkommande medborgarförslag.

Här kan du se hela kungörelsen (alla ärenden) inför mötet och även webbsändningen i realtid eller i efterhand.