Kampanjen "Lite våld gör också ont"

Under våldsfria veckan, vecka 47, arrangerar ungdomsteamet i Tanums kommun kampanjen ”Lite våld gör också ont”. Tanken med kampanjen är att synliggöra våldet som vi sällan uppmärksammar. Det kan vara nedsättande blickar, kränkande kommentarer eller att man tar någons keps utan att be om lov. Det ”lilla våldet” som känns, men som vi inte erkänner som våldshandlingar.

Tanums kommuns ungdomsteam vill med denna kampanj också synliggöra det arbete som görs i kommunens grundskolor. Framförallt genom ungdomsteamets och elevhälsans baspaket inom sex, samlevnad och relationer som genomförs i årskurs 5-9.

Under kampanjveckan kommer det hållas en föreläsning för skolpersonal kring våld, affischer kommer att finnas i kommunens lokaler, personal kommer att ha pins på sig med budskapet ”Lite våld gör också ont”. Ungdomsteamet kommer också att röra sig ute på högstadieskolorna för att möta ungdomarna och prata om det ”lilla våldet” under veckan.

Blir du utsatt för våld, eller vet någon som blir utsatt för våld och behöver någon att prata med finns här kontaktuppgifter till möjliga samtalspartners.