Incidenten på Tanumskolan uppklarad

Den incident som inträffade på Tanumskolan under fredag eftermiddag är uppklarad. Det finns inget hot mot skolan. Uppdaterad 29 november klockan 16.20.

Måndag 29 november klockan 16.20

Det var under fredagen som det kom ett hot mot en elev på Tanumskolan. Händelsen polisanmäldes och när polisen kom till skolan under eftermiddagen beslutade de om en inrymning, det vill säga att skolans alla dörrar ska låsas så ingen kommer in eller ut. Det fanns gott om personal i skolans lokaler som tog hand om eleverna.

Polisen hävde inrymningen vid 17-tiden då de lokaliserat och fört de misstänkta ungdomarna till sina vårdnadshavare. De elever som befann sig i skolan fick skolskjuts hem med buss.

Polisen har kommit fram till att det inte finns något hot mot skolan, det var ett yttre hot mot en elev. Berörda vårdnadshavare har fått särskild information från skolan.

Under måndagen har polisen besökt skolan vid ett antal tillfällen i ett trygghetsskapande syfte. Elevhälsan finns på plats i skolan och pratar med elever som eventuellt känner oro.

Utifrån händelsen har skolan vidtagit ytterligare åtgärder i skolans lokaler som bedöms nödvändiga för elevers trygghet och studiero. Det är viktigt att alla elever känner sig trygga och att undervisningen kan bedrivas.

De trygghetsvärdar som sedan tidigare är insatta att rondera platser i Tanumshede fortsätter sitt uppdrag i samhället.

I hela landet har det märkts av en oro bland eleverna sedan höstterminen startade. Så även hos elever i Tanums skolor. Barn- och elevhälsan arbetar tillsammans med all skolpersonal för att minska oro genom ett antal direkta, långsiktiga och förebyggande åtgärder.

-----------------------

Lördag 27 november klockan 17.00

Enligt Polisen har hotet riktats mot en elev och det finns inget hot mot skolan. Skolan startar som vanligt på måndag men extra resurser är insatta för att ta hand om elevernas frågor och eventuell oro.

Fritidsgården Ungdomens Hus och B-hallen har öppet som vanligt.

De trygghetsvärdar som sedan tidigare är insatta att rondera platser i Tanumshede fortsätter sitt uppdrag i samhället.

Berörda vårdnadshavare är informerade via Unikum.

-----------------------

Fredag 26 november klockan 19.15

Polisen har meddelat att det inte finns några yttre hot mot skolan.

Fritidsgården Ungdomens Hus i Tanumshede har öppet som vanligt.

De trygghetsvärdar som sedan tidigare är insatta att rondera platser i Tanumshede fortsätter sitt uppdrag i samhället.

Berörda vårdnadshavare har varit informerade via Unikum under incidenten.