Granskning av detaljplan i Grebbestad

Granskning pågår av detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, Ängens förskola och Industrivägen, Grebbestad, mellan den 14 november till och med den 17 december 2023.

Planområdet är beläget i nordvästra Grebbestad och omfattar drygt 19 ha.

Det övergripande syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett utvidgat skol- och förskoleområde i anslutning till Ängens förskola samt en ny väg mellan Grönemadsvägen och Havstenssundsvägen. Dessutom syftar planläggningen till att möjliggöra för en ny infartsparkering till Grebbestad, ge befintliga verksamhetsfastigheter utmed Industrivägen en aktuell reglering samt planlägga för ett gång- och cykelstråk mellan Havstenssundsvägen och Greby.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och lämna dina synpunkter senast 17 december 2023.