Gestaltningsförslag för Fjällbacka kaj

Ett gestaltningsförslag för Fjällbacka kaj är framtaget, med hänsyn till de synpunkter och önskemål som tidigare inkommit för området.

Stora kajen i Fjällbacka har varit avstängd för verksamhet sedan början av 2000-talet och idag har kajen en uttjänt konstruktion och stor obrukbar yta med rasrisk. Planer har i omgångar funnits för vad man skulle kunna använda kajområdet till.

Under början på 2020 har planerna konkretiserarats och nu finns ett gestaltningsförslag presenterat som möjliggör en utveckling av Fjällbacka kaj till en ny träffpunkt för hela samhället.

Förslaget är framtaget med hänsyn till de synpunkter och önskemål som tidigare inkommit för området och bygger på att riva den gamla kajen och industriområdet för säkra platsen med en ny konstruktion och anlägga en ny kaj och med större ren torgyta som möter vattnet på ett attraktivt sätt. Det planeras ingen bebyggelse eller utökad parkering på ytan utan är tänkt att förlänga centrum mot norr jämfört med nuvarande centrumkärna och skapa en ny unik yta som ger oändliga möjligheter.

Observera att sista dag att lämna in synpunkter var 7 juni, men via länken nedan kan du se hur förslaget ser ut.

Här finns förslag för områdetPDF (pdf, 6.5 MB).

Byggstart är planerad i januari 2021 och beräknas vara klart runt juni 2022.