Fler mottagare av kommunala priser utsedda!

Nu har miljöpriset fått en mottagare, Bottnafjordens Inköpsförening. Tidigare har vi informerat om mottagare av folkhälsopriset, kulturpriset, kulturstipendium, ledarpriset, ungdomspriset och studiepriset.

Här kan du läsa mer om pristagarna:

Miljöpriset - Bottnafjordens Inköpsförening

Kulturpriset - Dick Johansson och Jerker Norlander

Kulturstipendiet - Ewa Dahlén

Ledarpriset - Arne Långövik

Ungdomspriset - Anton och Emil Hagneqvist 

Studiepris - Ida Andersson, Tanumskolan

Folkhälsopriset - Haaks 

I februari beslutas om vem som blir mottagare av tillgänglighetspriset. För 2021 kommer inget byggnadspris eller miljödiplom att delas ut.

De kommunala priser som man kunnat nominera/söka är folkhälsopriset, kulturpriset, kulturstipendium, ungdomspris, ledarpris, byggnadspris, tillgänglighetspris, miljöpris och miljödiplom. Dessutom delas ett studiepris ut till den elev i kommunens grundskolor som har det högsta meritvärdet i slutbetyget i årskurs 9.

Tidigare har vi informerat om att priserna kommer delas ut under två kommunfullmäktigemöten i februari och mars. Detta kommer inte att ske på grund av smittspridningen. Istället planeras att uppmärksamma pristagarna vid firandet av nationaldagen den 6 juni 2022.